Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURKLAB) TURKLAB, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halit KARABOĞA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Neşe GÜNEŞ, Onursal Başkan Sayın Ömer GÜZEL ve TURK...
Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Tarafından MLA Kapsamının Genişletilmesi Amacıyla Yapılan Eş Değerlendirme Denetimi Tamamlandı
Değerli Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Temsilcileri /Denetim Ekibi Üyeleri, Kamusal ve ticari iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlanması ile birlikte, TÜRKAK ilk akreditasyon başvurul...
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 896
Kalibrasyon Laboratuvarı: 137
Tıbbi Laboratuvar: 30
Muayene Kuruluşları: 260
Ürün Belg. Kuruluşları: 72
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 87
Personel Belg. Kuruluşları: 239
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 10
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 13