İkinci dönem eğitim programımız kurumumuz web sayfasında yayınlanmıştır.
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2017-2021 stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında TÜRKAK paydaş kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinden oluşan ya...
Personel Akreditasyon Başkanlığınca 2016 yılının Başdenetçi /Denetçi / Teknik Uzman bilgilendirme ve deneyim paylaşım toplantısı 4 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00