Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri Dr. H. İbrahim ÇETİN, 7 Ağustos 2018 tarih ve 30502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile Sayın Cumhurbaşkanlığı Makamınca, Sanayi ve Teknoloji Bak...
Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Başkanlığı Sektörel Bilgilendirme Toplantısı 04 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu olarak akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan kuruluşlar ile kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların ISO/IEC 17025:2017’e geçişleri aşağıdaki şekilde sağla...
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 853
Kalibrasyon Laboratuvarı: 128
Tıbbi Laboratuvar: 25
Muayene Kuruluşları: 224
Ürün Belg. Kuruluşları: 61
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 87
Personel Belg. Kuruluşları: 206
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 8
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 6