GÜNCEL- ISO/IEC 17025:2017 Revizyonu TÜRKAK Geçiş Politikası-Revizyon 1


Türk Akreditasyon Kurumu olarak akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan kuruluşlar ile kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların ISO/IEC 17025:2017’e geçişleri aşağıdaki şekilde sağlanacaktır:

a- ISO/IEC 17025:2005 standardına göre yapılacak yeni başvurular 1 Ekim 2018 tarihine kadar kabul edilecek, bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise ISO/IEC 17025:2017 standardına göre yapılacaktır.

b- 1 Ekim 2018 tarihine kadar Kurumumuza ISO/IEC 17025:2005 standardına göre başvuru yapmış Kuruluşların denetimleri bu standarda göre yapılarak akreditasyonları gerçekleştirilecektir. Bu kuruluşlara yapılacak ilk gözetim ve/veya kapsam genişletme denetimleri ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilerek geçiş sağlanacaktır.

c- Kurumumuz tarafından akredite edilmiş olan Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 1 Ekim 2018 tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamaları ve bu tarihten sonra yapılacak tüm gözetim, kapsam genişletme veya akreditasyon yenileme denetimleri ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilecek ve geçişleri sağlanacaktır.

d- ISO/IEC 17025:2017 standardına göre ilk akreditasyon başvurusu yapmak isteyen kuruluşlar için başvurular kabul edilmeye başlanılmıştır.

e- ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gözetim/kapsam genişletme/akreditasyon yenileme denetiminden geçmek isteyen kuruluşların başvuruları kabul edilmeye başlanılmıştır.

Geçiş sürecinde ISO/IEC 17025:2005 ile ISO/IEC 17025:2017 eşit derecede geçerli ve uygulanabilirdir. Akredite olmak isteyen ve akredite olmuş kuruluşlar, yeni standardının İngilizcesine 18.12.2017 tarihi ve Türkçesine 03.05.2018 tarihi itibariyle Türk Standartları Enstitüsü’nden ulaşabilirler.

Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair RehberRehber 20.43


Kılavuz DokümanlarTEMEL DEĞİŞİKLİKLERKARŞILAŞTIRMA TABLOSURİSK TEMELLİ DÜŞÜNCELABORATUVAR BİLGİ YÖNETIM SİSTEMLERİ (LIMS)KARAR KURALIİÇ TETKİK VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ


Başvuru DokümanlarıTS EN ISO/IEC 17025’e göre Lab. için Başvuruda İstenen BelgelerDeney Laboratuvarları için Akreditasyon Başvuru FormuKalibrasyon Laboratuvarları için Akreditasyon Başvuru FormuLaboratuvar Akreditasyonu için Öz Değerlendirme ve Denetim Raporu


Bilgilendirme VideolarıMadde 4Madde 5Madde 6Madde 7Madde 8


Yararlı Bağlantılar


TSE Standart Arama: https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/standardara.aspx

ISO’nun sitesi: https://www.iso.org/news/ref2250.html


ISO’nun BroşürüISO’nun Youtube VideosuISO’nun Youtube Videosu