Belge İnceleme Başvuruları


KURULUŞLARIN DİKKATİNE

TÜRKAK Yönetim Kurulu tarafından, 23 Ekim 2017 tarihinden itibaren, ülkemizde yerleşik kuruluşlar için belge teyit ücretinin KDV dahil 750 (Yediyüzelli) TL , yurt dışından başvuran veya yabancı menşeili kuruluşlar için ise 200 (İkiyüz) Euro olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bilgi almak için telefon: 0312 410 82 54

İlgililere önemle duyurulur.

Son güncelleme 19 Ekim 2017

Türk Akreditasyon Kurumu
Genel SekreterliğiTEYİT BELGESİ ALMAK İÇİN TÜRKAK’A BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE

TÜRKAK dışındaki Akreditasyon Kuruluşlarının akreditasyon kapsamlarında düzenlenen ISO 9001 / ISO 14001 Yönetim Sistemi Belgeleri ile Deney, Kalibrasyon ve Muayene raporları için Kamu İhale Mevzuatında öngörüldüğü üzere TÜRKAK inceleme yaparak teyit belgesi düzenlenmektedir. Teyit işlemleri için, TÜRKAK Yönetim Kurulunun 21.06.2007 tarih ve 2007/488 sayılı kararı gereğince, 01.07.2007 tarihinden bu yana belge başına 300 TL (KDV dâhil) ücret alınmaktadır.

Belirtilen tarihten bu güne kadar 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen söz konusu ücret artırılmamış, aynı miktarda tutulmuştur. Ancak, hem ülkemizdeki fiyat artışları hem de piyasadaki gelişmeler dikkate alınarak TÜRKAK Yönetim Kurulu tarafından belge teyit ücretinin yurtiçi kuruluşlar için 750 TL, yurtdışı ve yabancı menşeili kuruluşlar için 200 Euro olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, 23 Ekim 2017 tarihinden itibaren belge teyidi için TÜRKAK’a başvuracak kuruluşlardan ülkemizde yerleşik olanların, her bir belge için belge teyit ücreti olarak KDV dahil 750 (Yediyüzelli) TL’yi, yurt dışından başvuran veya yabancı menşeili kuruluşların ise 200 (İkiyüz) Euro’yu bankaya ödemeleri ve dekontunu Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bilgi almak için telefon: 0312 410 82 54

İlgililere önemle duyurulur.

Son güncelleme 19 Ekim 2017

Türk Akreditasyon Kurumu
Genel Sekreterliği

ISO 9001/ISO 14001 Yönetim Sistemi Belgeleri ve Deney/Kalibrasyon/Muayene Raporlarının İncelenmesi İçin Başvuran Kuruluşların Dikkatine!

Kamu İhale Kurumu mevzuatında öngörülen ISO 9001 ve ISO 14001 ile Deney/Kalibrasyon ve muayene belgeleri için Belge İnceleme başvuruları kabul edilecek olup bu tür belgelere uygun olunması halinde teyit yazısı düzenlenebilecek, Ancak Kamu İhale Kurumu mevzuatında öngörülmeyen CE, ISO 13485, ISO 22000,ISO 27001,ISO 16949, ürün belgeleri v.b belgeler için Belge İnceleme başvuruları 19 Mart 2012 tarihi itibarı ile kabul edilmeyecek olup, bu tür belgelere teyit yazısı düzenlenmeyecektir.

Belge incelemesi için başvurusu yapılan ilgili ISO 9001 veya 14001 belgesi ile Deney/Kalibrasyon ve muayene raporlarının üst yazı ve/veya dilekçe ile beraber kopyasının ve yabancı dilde olan belgelerin Yeminli Tercüme Bürosundan alınmış Türkçe tercümesinin elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gereklidir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

"Akredite Belge İnceleme Hizmeti" Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) veya Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC) 'nin karşılıklı tanınma anlaşmalarında yer alan tarafların akredite etmiş oldukları balgelendirme kuruluşları veya laboratuarlar tarafından düzenlenen belgelerin akreditasyon statüsünün, kapsamının, yürürlük tarihinin incelenmesi ve sonuç yazısı verilmesi hizmetinden ibaret olup ücreti 300 TL (KDV Dahil) dir.

Başvurular bizzat yapılabildiği gibi posta yolu ile yapılabilir. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aşağıda verilen banka hesabına inceleme istenen belge adedi başına 300 TL (KDV Dahil) yatırıldıktan sonra alınacak ödeme belgesi (banka dekontu veya fatura), incelenmesi istenen belge nüshalarıyla birlikte form dilekçe ekinde TÜRKAK Genel Evrak birimine teslim edilecek veya TÜRKAK Genel Evrak birimine posta yoluyla gönderilecektir.

Dilekçede beyan edilen belgeler ve diğer bilgilere dair sorumluluk, başvuran kuruluşlara ait olacaktır.

Türk Akreditasyon Kurumu'na belge incelemesi için başvuruda bulunacak kuruluşların sunacakları belgelerin incelemesi sonucunda; eğer Uluslararası karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verildiği tespit edilirse Akredite Belgelendirme İnceleme Formu düzenlenmektedir. Aksi durumlarda yazılı hiç bir doküman verilmemektedir.

Akredite Belge İnceleme Formu ve başvuran kuruluşların yaptıkları ödeme karşılığında düzenlenecek fatura, firma yetkililerine elden teslim edilecek. Akredite Belge İnceleme Formunu almaya gelecek kişiden vekalet veya yetki yazısı (firma yetkilisinin imza sirküsü ile birlikte) talep edilecektir. Kargo yapılması talebi olması durumunda TÜRKAK'a bir talep yazısı (firma yetkilisinin imza sirküsü ile birlikte) yazılması şarttır.

Son güncelleme 30 Kasım 2012

Türk Akreditasyon KurumuAdres: Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/ANKARA

Faks: 0312 410 83 00

Banka Hesap No:

Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şube
1745-5997623-5044
IBAN : TR530001001745059976235044

 

Banka dekontunda Firma adı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası mutlaka bulunmalıdır.

Dilekçe Örnekleri Yenilendi

KYS Form Dilekçe

Laboratuvar Belge İnceleme Formu