Sayın Baş Denetçi / Denetçi / Teknik Uzmanlar, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) olarak sizlerle olan çalışmalarımıza ve işbirliğimize her zaman önem vermekteyiz. Özellikle sizlerle birlikte sunmuş o...
Ülkemizin, Avrupa Birliği ile ilişkileri kapsamında günümüz gelişmeleri baz alan Avrupa Birliği’nin (AB) kurumsal dönüşümü ile güncel veri ve bilgileri, ülkemizin üyelik sürecinde attığı adımları ve A...
Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliği Muayene Komitesi 36. Toplantısı, muayene kuruluşları akreditasyonunda karşılaşılan konuları görüşmek üzere 40 Ulusal Akreditasyon ...