Referans Malzeme Üreticilerinin akreditasyonunda kullanılan TSE ISO Guide 34:2016 rehberi, 1 Kasım 2016 tarihinde ISO tarafından revize edilmiş ve ISO 17034:2016 standardı yayınlanarak yürürlüğe girmi...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan faa...
Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu toplantısı 19 Temmuz 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet YÜCEL’ in başkanlığında Eskişehir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilmiştir.