TÜRKAK Ürün, Hizmet ve Muayene Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı 24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’ da gerçekleştirilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2002 yılından bu yana tam üyesi konumunda bulunduğu Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ortaklaşa girişimleri so...
“AKREDİTASYON: İNŞAAT SÜREÇLERİ VE YAPILAŞMIŞ ÇEVREDE GÜVENİN TESİSİ"
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 776
Kalibrasyon Laboratuvarı: 118
Tıbbi Laboratuvar: 23
Muayene Kuruluşları: 182
Ürün Belg. Kuruluşları: 59
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 82
Personel Belg. Kuruluşları: 114
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 7
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Ziyaretçi Sayısı
1508015