TÜBİTAK UME tarafından ülke genelinde laboratuvarlar arası karşılaştırma organize edilmesine karar verilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından belli dönemlerde çıkarılmakta olan ve sektörel gelişmeler, yeni akreditasyon alanları, TÜRKAK faaliyetleri vb. hususlar konusunda bilgiler sunan “AKREDİTASYON BÜLTE...
Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Nisan ayı toplantısı, 20 Nisan 2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet YÜCEL’in başkanlığında, Adana Sanayi Odasında gerçekleştirilmiştir.
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 834
Kalibrasyon Laboratuvarı: 127
Tıbbi Laboratuvar: 25
Muayene Kuruluşları: 220
Ürün Belg. Kuruluşları: 62
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 88
Personel Belg. Kuruluşları: 198
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 8
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 2