Türk Akreditasyon Kurumu’nda önceki Genel Sekreter H. İbrahim ÇETİN’in başka bir göreve atanması nedeniyle boş bulunan Genel Sekreterlik görevine vekâleten Kurumumuz Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasy...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman ki...
Türk Akreditasyon Kurumu “Personel Akreditasyon Başkanlığı Denetçi/Teknik Uzman Deneyim Paylaşımı Toplantısı” 15 – 16 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşmiştir.