Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman ki...
Muayene-Basınçlı Kaplar ve ilgili AB yönetmelikleri, Gözetim, Tahribatsız Muayene, Akaryakıt Depolama Tankları ve Yakıt Dağıtım Sistemleri alanlarında Teknik Uzman Başvuruları
Kurumumuz, Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması kapsamında faaliyet gösterecek Doğrulayıcı Kuruluşların akreditasyonu süreçlerinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında ve be...
Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00