Çanakkale Destanının yıldönümünde Çanakkale şehitleri ile tüm şehitlerimizi rahmetle,minnetle ve saygıyla anıyoruz.

25- 27 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak olan “4. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi” bilimsel programı yayınlanmış olup bu sempozyumda TS EN ISO/IEC 17025 stand...
Türk Akreditasyon Kurumunda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adayların sürekli işçi kadr...
Piyasadaki değişikliklerin, teknolojideki son gelişmelerin ve modern pazar taleplerindeki gerekliliklerinin karşılanmasına devam edilmesini sağlamak için Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (IS...
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 819
Kalibrasyon Laboratuvarı: 128
Tıbbi Laboratuvar: 25
Muayene Kuruluşları: 215
Ürün Belg. Kuruluşları: 62
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 90
Personel Belg. Kuruluşları: 182
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 8
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 0