Türk Akreditasyon Kurumu olarak akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan kuruluşlar ile kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların ISO/IEC 17025:2017’e geçişleri aşağıdaki şekilde sağla...
“Elektrik, Elektronik ve Bilişim uzmanlık alanları için yapılacak olan mülakat başvurularının geçerlilik süresi 03.08.2018 tarihine kadar uzatılmış olup ilan metni revize edilmiştir.”
TÜRKAK R40.05 “Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarının Tetkiklerine Tanıklık Edilmesine İlişkin Kurallar Rehberi” revize edilerek yayınlanmış olup, akreditasyon kapsamındaki tüm yönetim sistem...
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 845
Kalibrasyon Laboratuvarı: 127
Tıbbi Laboratuvar: 24
Muayene Kuruluşları: 221
Ürün Belg. Kuruluşları: 61
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 87
Personel Belg. Kuruluşları: 202
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 8
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 2