Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Tarafından MLA Kapsamının Genişletilmesi Amacıyla Yapılan Eş Değerlendirme Denetimi Tamamlandı
Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Kurumumuzu ziyaret ettiler
Türk Akreditasyon Kurumu olarak akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan kuruluşlar ile kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların ISO/IEC 17025:2017’e geçişleri aşağıdaki şekilde sağla...
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 913
Kalibrasyon Laboratuvarı: 137
Tıbbi Laboratuvar: 30
Muayene Kuruluşları: 268
Ürün Belg. Kuruluşları: 81
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 88
Personel Belg. Kuruluşları: 244
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 11
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 1
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 13