TS EN ISO/IEC 17020’YE GÖRE AKREDİTE OLMUŞ “TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARLARI”NIN TS EN ISO 15189’A GEÇİŞİ

TÜRKAK’tan halihazırda TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardına göre akredite olmuş “Tıbbi Patoloji
Laboratuvarları”nın, TS EN ISO 15189:2014 Standardına geçiş kararı alınmıştır. Bu geçiş süresi, 24 ay
olarak belirlenmiştir. Laboratuvarların; geçişlerini, 01.05.2018 tarihine kadar tamamlamaları
gerekmektedir.


İlk akreditasyon başvuruları ise, TS EN ISO 15189:2014 standardı üzerinden kabul edilecektir.


Bu geçiş; “Veteriner Teşhis ve Analizi- Patoloji Laboratuvarları”nı kapsamamaktadır. “Veteriner Teşhis
ve Analizi- Patoloji Laboratuvarları”nın akreditasyonu, TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre
devam edecektir.

Yayınlanma Tarihi:27.04.2016