Personel Akreditasyon Başkanlığı Teknik Uzman (Bilirkişi) Başvuru Şartları -Güncelleme yapılmıştır-

 Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak, “Adalet ve Güvenlik”, “Ağaç İşleri  ”, “Elektrik  - Elektronik”, “Enerji, “Gıda”, “İnşaat”, “İş ve İş Yönetimi”, “Madencilik”, “Metal/Makine ve Teçhizat/İmalat”, “Mühendislik Hizmetleri”, “Otomotiv”, “Plastik”, “Tekstil, Hazır Giyim, Deri”, “Ticaret (Satış / Pazarlama)”, “Toplumsal ve Kişisel Hizmetler”, “Turizm/Konaklama/Yiyecek ve İçecek” ve “Ulaştırma, Lojistik" alanlarında denetçi ve teknik uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bahsi geçen teknik uzmanlar daimi olarak istihdam edilmeyecek, Kurumumuz tarafından belirlenecek denetimlerde kısmı zamanlı bilirkişi olarak görevlendirilecektir.

Bu amaçla ilk defa Denetçi / Teknik Uzman başvurusu yapacaklar, daha önce Denetçi / Teknik Uzman başvurusu yapmış fakat atanmamış olanlar ile herhangi bir alanda başvuru yapmış ve atanmış olan adaylar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

 

1.      İlk Defa Denetçi / Teknik Uzman Başvurusunda Bulunanlar

Kurumumuza Denetçi veya Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıda verilen form ile ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sahipleri bu duyurunun 3. Bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan ön başvurular doğrudan reddedilecektir. Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine yapılacak e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde, e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalına yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kurum'a ibraz etmekle yükümlüdür.

Denetçi ve Teknik Uzman havuzu için ilk defa başvuruda bulunacak kişilerin EK – 1 ve EK – 2’de verilen Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Başvuruda İstenen Bilgiler Formunu doldurup imzalayarak taranmış halini 09.08.2017 – 24.09.2017 tarihleri arasında öncelikle e-posta ile  pab.dtu1@turkak.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Ön başvurusu kabul edildiği bildirilen adaylar kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta ile Kuruma ulaştıracaklardır.

 

2.      Herhangi bir Uzmanlık Alanında Denetçi/Teknik Uzman Havuzuna Başvurusu Alınmış ve Türkak Portalında Kaydı Bulunan Adaylar

Kurumumuza Denetçi veya Teknik Uzman olarak daha önce başvuruda bulunmuş ve Türkak portalında kaydı bulunan adaylar, EK1 ve EK2’de verilen Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Başvuruda İstenen Bilgiler Formunu doldurup imzalayarak taranmış hallerini 09.08.2017 – 24.09.2017 tarihleri arasında öncelikle e-posta ile pab.dtu2@turkak.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu ilanın 3. bölümünde belirtilen başvuru şartlarını karşıladığı tespit edilen adaylar, kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta ile Kuruma ulaştıracaklardır.

 

3.           Başvuru Şartları

Kurumumuza, EK3’te verilen ve yukarıda belirtilen alanlarında görevlendirilmek üzere Denetçi / Teknik Uzman Başvurusu yapacak adayların başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmeler yapılacaktır. Ön inceleme ve değerlendirmelerde olumlu görülen başvuruların sahiplerine nihai değerlendirme için mülâkat yapılacaktır.

Denetçi / Teknik Uzman Adaylarında Aranan Şartlar

•             Üniversitelerin Mühendislik, Fen Fakülteleri, Teknik Eğitim Fakülteleri, Fen Bilimleri alanında olmak kaydıyla Eğitim Fakülteleri vb. teknik bölümlerden en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

•             Başvuru yapılan uzmanlık alanıyla ilgili en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak,

•             Başvuru yapılan uzmanlık alanındaki ulusal (MYK Ulusal Yeterlilikleri, TS Standartları), bölgesel (EN) ve uluslararası (ISO) standartlara hakim olmak,

•             Tercihen ölçme ve değerlendirme süreçleri (sözel, yazılı ve uygulamalı sınavlar) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

•             Tahribatsız muayene alanında başvuracaklar için ilgili alanda geçerli en az seviye 2 belgesine sahip olmak,

•             Kaynakçı alanında başvuracaklar için kaynak mühendisi veya uluslararası geçerli kaynakçı belgesine sahip olmak veya bu alanda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.

 

EK – 1: F604-001 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu

EK – 2: Başvuruda İstenen Bilgiler Formu

EK – 3: Personel Belgelendirme Faaliyetleri İçin Uzmanlık Alanları Listesi

 

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

Bu süreç içerisinde web sayfamızda cevabını bulamadığınız sorularınız veya başvurunuz ile ilgili işlemleri gerçekleştirmenizde karşılaşacağınız sorunlar için Kurumumuz Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü, bilgi işlem soruları için Bilgi İşlem Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü:             etm@turkak.org.tr    

Bilgi İşlem Müdürlüğü:                                              bim@turkak.org.tr

 

Ekler İçin Tıklayınız..rar Yayınlanma Tarihi:08.08.2017