TS EN ISO/IEC 17065 STANDARDINA GÖRE TARIM ÜRÜNLERİ BELGELENDİRMESİ ALANINDA AKREDİTE OLMUŞ/OLACAK KURULUŞLARIN DİKKATİNE

TÜRKAK’tan ISO/IEC 17065 Standardına göre Tarım Ürünleri Belgelendirme Faaliyetleri konusunda akredite olmuş/olacak Kuruluşların denetimlerinin gerçekleştirilmesine yönelik kuralları belirleyen R50.07 “Tarım Ürünleri Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyon Süreçlerine İlişkin Kurallar Rehberi” 06.09.2017 tarihinde revize edilmiş olup, (R50.07/Rev.03/0917) bu rehber kapsamında akredite olan kuruluşlara gerçekleştirilecek ilk denetim sonrası (ilk akreditasyon, gözetim, kapsam genişletme, akreditasyon yenileme) ilgili rehberin EK-A, EK-B EK-C ve EK-D’sinde belirtilen şekilde kapsamları yeniden düzenlenecektir.

Yayınlanma Tarihi:29.09.2017