TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu

 

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonucu Asıl Kazanlar Listesi için tıklayınız

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonucu Yedek Listesi için tıklayınız

 

Açıklama:

A. Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonucunda Aslen Atanmaya Hak Kazanların atanabilmeleri için;

1) Adli sicil kaydına dair,

2) Görevini devamlı olarak yapmasına engel bir hali veya hastalığı bulunmadığına dair,

3) Erkek adaylardan askerlik durumuna dair, (1, 2, 3 nolu formlar için tıklayınız)

4) Mal bildirimine dair, (4 nolu form için tıklayınız)

yazılı beyanlarını 25.12.2017 Saat 18:00’ a kadar elden ya da posta yolu ile Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgi için iletişim numaraları : ( 0 312 ) 410 82 72 - ( 0 312 ) 410 82 39

B. Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları ayrıca yazılı olarak bildirilecek olup ilgililerin, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden on beş gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın on beş gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aşamaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında başarı sırası önceliğine göre yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları sınav sonuçlarının ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

 

İlanen duyurulur.

Yayınlanma Tarihi:14.12.2017