AVRUPA AKREDİTASYON BİRLİĞİ KOMİTE TOPLANTILARI TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) Muayene Komitesi (IC) ve Belgelendirme Komitesi (CC) toplantıları, TÜRKAK’ın ev sahipliğinde 14–16 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Her yıl değişik ülkelerde yapılan Muayene (IC) ve Belgelendirme (CC) Komitelerinin toplantıları bu yıl TÜRKAK’ın daveti üzerine ülkemizde yapıldı. Avrupa Akreditasyon Birliğine üye ülkelerin temsilcilerinin katıldığı Komite toplantılarında toplam 56 katılımcı hazır bulundu. Komite üyeleri, toplantı gündeminde yer alan konuları değerlendirerek bazı konularda kararlar aldı.

Yayınlanma Tarihi:22.03.2017