Avrupa Akreditasyon Birliği Muayene Komitesi (EA-IC) 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde 36. Toplantısını Varşova’da gerçekleştirdi

Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliği Muayene Komitesi 36. Toplantısı, muayene kuruluşları akreditasyonu alanında hususları görüşmek üzere 40 Ulusal Akreditasyon Kurumundan ve Avrupa Akreditasyon Birliği Tanınmış Paydaşlarından biri olan EUROLAB’dan olmak üzere toplamda 49 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

a

Ele alınan konular temelde aşağıdaki başlıklar üzerinden ilerlemiştir:

a

ISO/IEC 17020'nin uygulanması ve bu uygulamada EA-IC tarafından alınan görevler:

ILAC-P15:07/2016 “Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu için ISO/IEC 17020:2012 Uygulaması” dokümanının revizyonu ele alınmıştır. EA-IC’deki RvA temsilcisi ILAC P15 revizyonununda da ILAC TFG sorumlu üyesi olarak görev almaktadır. Bu bağlamda IC tarafından RvA temsilcisine, dokümanın devam eden revizyonuna girdi olması için komitenin görüşleri iletilmiştir.

a

Araç Muayene Teknik Ağı; Teknik Ağ tarafından önerildiği gibi IC tarafında Teknik Ağ alt grubu kurulmuştur. ENAC’tan Javier Barroso yeni kurulan EAIC/CITA görev gücü grubunun(TFG) yeni koordinatörü olmuştur. TFG, Haziran 2018’de gerçekleştirilen toplantıyı raporlamıştır. Kalibrasyonların izlenebilirliği, Akreditasyon Kurumu Denetim ekiplerinin bağımsızlığı ve yetkinliği, Periyodik Teknik Muayene (PTI) ölçüm belirsizlikleri ve PTI Merkezlerinin bağımsızlığı Haziran ayı TFG toplantısının kilit başlıkları olarak masaya yatırılmıştır. EA 5/02 “Motorlu Araçların ve Römorklarının Yola Elverişliliğinin Periyodik Muayenesinde ISO/IEC 17020’nin Uygulanması hakkında EA Rehberi”ni revize etmek için birkaç değişiklik önerilmiştir. Örneğin; Muayene prosesinin bir parçası olarak gerçekleştirilen ölçümler ile ilgili ILAC G27 Rehberine atıf yapılması ve PTI programında izlenebilirlik gerektiren ekipmanların ek olarak listesinin eklenmesi gibi. Ayrıca TÜRKAK kurumlarını temsilen ilgili TFG’ye bir üye göndereceğini de toplantıda bildirmiştir.

a

EU ETV için Resmi Olmayan Öncü Grup; Avrupa Komisyonu'ndan Pierre Henry tarafından IC üyelerini bilgilendirmek için en son gelişmelere dair bir güncelleme hazırlanmıştır. Bu güncellemeler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

a

  • Organizasyonel/teknik çerçeveyi oluşturmak, bağımsızlığın sağlanmasını desteklemek için gerekli prosedürleri ve yeni çevre teknolojileri hakkında güvenilir bilgiyi sağlamak, AB Çevresel Teknoloji Doğrulaması (ETV) pilot programının uygulanması için ana teknik referans olarak hizmet vermek amacıyla 1 Nisan 2018'de yürürlüğe giren Versiyon 1.3  Genel Verifikasyon Protokolü (GVT) kabul edilmiştir.
  • Değerlendirme aşaması tamamlanan ETV Programının yakında yayımlanması beklenmektedir. Bu değerlendirmede aşağıda yer alan bazı noktaların altı çizilmiştir;

-    İş dünyası pazarlarında teknoloji performansı hakkında güvenilir ve şeffaf bilginin gerekliliği ve bu nedenle  Avrupa bağlamında ETV'ye ihtiyaç olduğu,  

-    ETV sisteminin sağlamlığının ise katma değer ile ve AB düzeyindeki gerekliliklere harmonize yaklaşımla sağlanabileceği vurgulanmıştır.  

-  Ayrıca yapılan değerlendirme ETV'nin, doğrulanmış teknolojilerin satışlarının artmasına katkıda bulunduğunu da göstermektedir.   

a

Komisyon şimdi kendi değerlendirme raporunu (2019 başlarında kabul edilmesi planlanmaktadır) ve AB ETV programının gelecekteki şeklini hazırlayacaktır. 

Toplantı aynı zamanda IC Üyeleri için, Avrupa Birliği Demiryolları Birliği ile işbirliği, 2025 EA Stratejisi uygulama planında kaydedilen ilerleme ve ILAC seviyesinde devam eden faaliyetler konularında güncellemeler açısından bir fırsat olmuştur. Demiryollarındaki “ERA” programı ile ilgili olarak, tartışmalar programda belirtilen Değerlendirme Kuruluşlarına odaklanmaktadır. ILAC ile irtibatı sağlayan IC Başkan Yardımcısı Orbay Evrensevdi, ILAC Muayene Komitesi, Akreditasyon Konuları Komitesi ve Düzenleme Komitesi'nin ara dönem toplantıları hakkında raporlama yaparak komiteyi toplantıların içeriği ile ilgili bilgilendirmiştir. Bahsi geçen ILAC komitelerinin Ekim ayında Singapur'da yapılması planlanan toplantılarının gündemleri de gözden geçirilmiştir. 

EA IC, yılda bir kez, önceki toplantılarda EA IC üyeleri tarafından vurgulanan ve kararlaştırılan kritik noktalar üzerinde Ulusal Akreditasyon Kurumlarının uygulamalarını harmonize hale getirmeyi amaçlayan bir çalıştay düzenlemektedir. Varşova toplantısının ikinci günü de bu çalıştaya ayrılmıştır. Üyeler aşağıdaki noktalarda görüş alışverişinde bulunmak için 6 çalışma grubuna ayrılmıştır:

a

1.  Bazı müşteriler tarafından hem muayene hem de bakım/onarım gibi hizmetleri içeren bütün bir hizmet paketi talep edilmesi durumları için vaka örneklenmesi ve değerlendirilmesi.

2.  ISO/IEC 17020 “Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar”ın ve ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar”ın uygulamalarında çakışan konular. 

3.  Pazardaki ortak faaliyetlerde sözleşmelerle ilişkili değerlendirme riskleri (örneğin, asansörlerin (kullanımda olan) aynı veya ilişkili şirketler tarafından periyodik hizmet / bakım ve muayenesinin yapılması). 

a

Bir sonraki EA IC Toplantısı 12 Mart 2019’da NA’nın ev sahipliğinde Oslo’da  (Norveç) gerçekleşecektir. 

Avrupa Akreditasyon Birliği’nin (EA) resmi web sitesinde toplantıya ilişkin yayımlanan habere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz. 

http://www.european-accreditation.org/information/ea-inspection-committee-held-its-36th-meeting-on-the-13-14-september-2018

 

Yayınlanma Tarihi:02.10.2018