ISO 22000-2018 Geçiş Duyurusu

ISO 22000:2018 standardı Haziran 2018’de yayınlanmıştır. Akredite ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip Kuruluşların 29 Haziran 2021 tarihine kadar ISO 22000:2018’e geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir. Akredite Belgelendirme Kuruluşlarının ISO 22000:2018’in yayınından sonra düzenledikleri ISO 22000:2005 belgeleri için bitiş tarihi (geçerlilik) olarak 29 Haziran 2021 tarihini vermeleri gerekmektedir. (IAF Resolution 2018-15)

ISO 22000:2005 belgelendirme faaliyetlerine ilişkin akredite olmuş bir Belgelendirme Kuruluşunun ISO 22000:2018'e geçişi için aşağıdaki hususları içeren bir geçiş planı hazırlayıp, TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığı’na (sab@turkak.org.tr) sunmaları beklenmektedir (en geç 30 Haziran 2019 tarihine kadar);

1- Mevcut belgeli müşterilerini ne şekilde bilgilendirecekleri ve müşterilerinden neler talep edeceklerine dair bilgi ve bu sürece ilişkin takvim,

2-İlk belgelendirme başvuruları için hangi şartların belirleneceği ve ne zaman ISO 22000:2018 belgelendirmelerine başlayacakları bilgisi,

3-Tetkik ekibi havuzunda yer alan kişilerin geçiş eğitimlerinin tamamlanarak yetkinliklerinin doğrulanmasına ilişkin yapılacaklar ve bu süreçlere ilişkin takvim,

4-İlgili dokümanların yeni standarda göre revize edileceği tarih bilgisi,

5-Mevcut belgeli müşterilerinin ISO 22000:2018 standardına geçişleri için uygulanacak tetkik süreçleri.

Söz konusu Belgelendirme Kuruluşlarının geçişi; gönderecekleri geçiş planı incelenerek geçiş planındaki değişikliklerin tanık denetim ve ofis denetiminde doğrulanması yoluyla gerçekleştirilecektir.

Saygıyla duyurulur.

 

TÜRKAK

Sistem Akreditasyon Başkanlığı

 

 

Yayınlanma Tarihi:16.01.2019