Muayene - Akreditasyon Başvuruları

Akreditasyon başvurusunun kabul edilebilmesi için; uygunluk değerlendirme kuruluşunun (UDK) yükümlülükleri ve akreditasyon şartlarına uyacağına ilişkin taahhüdü de içeren başvuru formunun tam olarak doldurulmuş ve başvuran UDK üst yönetimi veya üst yönetimin yetkilendirdiği kişi/kişiler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Ayrıca başvuran UDK'nın; adı, tanımı, adresi, yasal statüsü, kuruluş yapısı, insan ve teknik kaynakları, faaliyetleri eğer varsa bağlı olduğu kuruluşla olan ilişkisi, adresleri ve akredite olmak istediği kapsam veya kapsamları açık bir şekilde tanımlayan dokümanları da talep edilir.

MUAYENE KURULUŞLARI

Akredite olmak isteyen Muayene Kuruluşları TS EN ISO/IEC 17020 standardında belirtilen şartları yerine getirmelidirler.

Muayene kuruluşları TS EN ISO/IEC 17020 standardına ilave olarak zorunlu TÜRKAK dokümanları ve uluslararası düzenleyici dokümanların gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Zorunlu Dokümanlar

 • R 10.01
 • R 10.02
 • R 10.04
 • R 10.06
 • R 10.08
 • R 10.09
 • R 10.10
 • R 10.11
 • R 10.12
 • R 10.13
 • R 10.14
 • R 50.01
 • R 50.09
 • ILAC P9
 • ILAC P10
 • ILAC P15
 • ILAC G24
 • EA-1/22
 • EA-2/17
 • EA-4/15
 • İlgili diğer TÜRKAK, EA, IAF ve ILAC dokümanları

BAŞVURU DOKÜMANLARI

Doküman No.

Adı

Dosya

F701-007

Muayene Kuruluşu İçin Başvuru Formu

F701-007

F701-012

Akreditasyon Başvurusu Sırasında İstenilen Belgeler

F701-012

F701-039

Akreditasyon Sözleşmesi (2 nüsha)

F701-039

F701-032

Muayene Kuruluşları İçin Kontrol Formu

F701-032

F701-071

Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu

F701-071