Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu

Başkanlığımız, yurtiçi ve yurt dışında faaliyet gösteren personel belgelendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere başvuruları kabul etmektedir. Genellikle uygunluk değerlendirmesi yapan personeli belgelendiren bu kuruluşların, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyetlerde bulunmalarını temin etmek ve bu suretle akredite kuruluşların ilgili alanlarda kabul görmesini sağlamak Başkanlığın temel amacıdır.

Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akredite edilmesiyle bu kuruluşların düzenlediği personel yeterlilik belgesi sahibi kişilerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması sağlanacaktır.

Personel Akreditasyon Başkanlığının temel görevleri;

  • Her türlü personel belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu için teknik ve bilirkişi komiteleri oluşturmak,
  • Akreditasyon başvurularının kabulü, gerekli incelemelerin yapılması ve sonuçlandırılması için her türlü teknik ve idari çalışmayı yapmak veya yaptırmak,
  • Akredite edilen kuruluşları izlemek ve kontrol etmek,
  • Gerektiğinde akreditasyonun geçici veya devamlı olarak iptali için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
  • Gerek Avrupa Akreditasyon Konseyi (EA) gerekse diğer uluslararası organizasyonların öngördükleri yenilik ve gelişmeleri yakından takip ederek ve karar mekanizmalarına olduğunca iştirak ederek ulusal düzeydeki personel belgelendirmesinin gelişimini sağlamaktır.

Akredite olmak isteyen Personel Belgelendirme Kuruluşları ISO / IEC 17024:2012 no'lu standart ve aşağıda verilen EA, IAF ve TÜRKAK düzenleyici dokümanlarının gereklerini yerine getirmek zorundadır.

ZORUNLU DOKÜMANLAR

TURKAK

R10.01

R10.02

TURKAK

R10.04

R10.06

TURKAK

R10.08

R10.09

TURKAK

R10.10

R10.11

TURKAK

R10.13

R10.14

TURKAK

R30.01

EA

EA 1/22

EA 2/17 ( Onaylanmış Kuruluşlar için )

IAF

IAF MD 7

BAŞVURU DOKÜMANLARI

Doküman No.

Adı

Dosya

F701-003

Personel Belgelendirme Kuruluşu İçin Başvuru Formu

F701-003

F701-009

Akreditasyon Başvurusu Sırasında İstenilen Belgeler (Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin)

F701-009

F701-028

Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Kontrol Formu

F701-028

F701-039

Akreditasyon Sözleşmesi (2 Nüsha)

F701-039

F701-071

Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu

F701-071

  • Başvuru Formu ve Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Listesi TÜRKAK'tan temin edilebileceği gibi, yukarıdaki pdf /Word dokümanlarının çıktısı da kullanılabilir.
  • Başvuru ve diğer hizmet ücretleri için TÜRKAK’tan ilgili hizmetlere ilişkin faturalar kesildikten sonra ödeme yapılmalıdır.

 İRTİBAT

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TURKAK)
Personel Akreditasyon Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 410 82 00
Faks: +90 312 410 83 00
E-mail : pab@turkak.org.tr