Sistem

"TÜRKAK, Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyon faaliyetlerini yürütmektedir. Bu alanda akredite olmak isteyen Belgelendirme Kuruluşlarının: ISO/IEC 17021-1 ve ilgili diğer standart ve normatif dokümanların şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

TÜRKAK aşağıdaki alanlarda akreditasyon hizmeti vermektedir;

a) ISO 9001 Belgelendirmesi yapan Kuruluşların akreditasyonu,

b) ISO 14001 Belgelendirmesi yapan Kuruluşların akreditasyonu,

c) ISO 22000 Belgelendirmesi yapan Kuruluşların akreditasyonu,

ç) ISO 27001 Belgelendirmesi yapan Kuruluşların akreditasyonu,

d) ISO 13485 Belgelendirmesi yapan Kuruluşların akreditasyonu,

e) FSSC 22000 Belgelendirmesi yapan Kuruluşların akreditasyonu,

f) ISO 45001 Belgelendirmesi yapan Kuruluşların akreditasyonu,

g) ISO 50001 Belgelendirmesi yapan Kuruluşların akreditasyonu.

ISO 9001 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 ve ISO/IEC 17021-3 standartları, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

ISO 14001 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 ve ISO/IEC 17021-2 standartları, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

ISO 22000 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 standardı ve ISO/TS 22003 teknik spesifikasyonu, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

ISO 27001 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 ve ISO/IEC 27006 standartları, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

ISO 13485 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 standardı, IAF MD 9 ve diğer IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

FSSC 22000 belgelendirme programına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 standardı, ISO/TS 22003 teknik spesifikasyonu ve FSSC 22000 program dokümanları ile IAF zorunlu dokümanları, ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

ISO 45001 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 standardı, ISO/IEC TS 17021-10 teknik spesifikasyonu, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

ISO 50001 standardına göre belgelendirme faaliyeti yürüten Belgelendirme Kuruluşları akredite olmak istemeleri halinde, ISO/IEC 17021-1 ve ISO 50003 standartları, IAF zorunlu dokümanları ve ilgili EA ve TÜRKAK dokümanlarında verilen şartları yerine getirmek zorundadır.

İlgili standart, normatif doküman ve rehberler;

ISO/IEC 17021-1

ISO/IEC 17021-2

ISO/IEC 17021-3

ISO/IEC TS 17021-10

ISO/TS 22003

ISO/IEC 27006

ISO 50003

İlgili FSSC 22000 program dokümanları;

IAF MD1

IAF MD2

IAF MD3

IAF MD4

IAF MD5

IAF MD7

IAF MD9

IAF MD11

IAF MD12

IAF MD15

IAF MD17

IAF MD22

IAF MD23

EA 7/04

EA 1/22

TÜRKAK P701

TÜRKAK P507

TÜRKAK R10.01

TÜRKAK R10.02

TÜRKAK R10.06

TÜRKAK R10.09

TÜRKAK R10.10

TÜRKAK R10.11

TÜRKAK R10.14

TÜRKAK R40.01

TÜRKAK R40.02

TÜRKAK R40.05

TÜRKAK R40.06

TÜRKAK R40.07

TÜRKAK R40.08

TÜRKAK R40.09

İlgili diğer TÜRKAK, EA, IAF ve ILAC dokümanları

Başvuru için;


BAŞVURU DÖKÜMANLARI

Doküman No. Adı Dosya
F701-004 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu İçin Başvuru Formu F701-004
F701-010 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşları İçin Başvuruda İstenen Belgeler Formu F701-010
F701-029 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu F701-029
F701-071 Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu F701-071
F701-039 Akreditasyon Sözleşmesi F701-039

* Başvuru Formu ve Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler listesi TÜRKAK'tan temin edilebileceği gibi, yukarıdaki pdf dokümanlarının çıktısı da kullanılabilir.

* Hizmet Ücretleri dokümanında belirtilen başvuru ve dosya kayıt ücreti ile kapsam ücretleri yatırıldıktan sonra başvurunuz işleme alınacaktır.

İRTİBAT

SİSTEM AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

(SAB)

Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 410 82 00
Faks: +90 312 410 83 00
email: sab@turkak.org.tr