Ürün Belgelendirme - Akreditasyon Başvuruları

Akreditasyon başvurusunun kabul edilebilmesi için; uygunluk değerlendirme kuruluşunun (UDK) yükümlülükleri ve akreditasyon şartlarına uyacağına ilişkin taahhüdü de içeren başvuru formunun tam olarak doldurulmuş ve başvuran UDK üst yönetimi veya üst yönetimin yetkilendirdiği kişi/kişiler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Ayrıca başvuran UDK'nın; adı, tanımı, adresi, yasal statüsü, kuruluş yapısı, insan ve teknik kaynakları, faaliyetleri eğer varsa bağlı olduğu kuruluşla olan ilişkisi, adresleri ve akredite olmak istediği kapsam veya kapsamları açık bir şekilde tanımlayan dokümanları da talep edilir.

ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARI

Akredite olmak isteyen Ürün Belgelendirme Kuruluşları TS EN ISO/IEC 17065 standardında belirtilen şartları yerine getirmelidirler.

Ürün Belgelendirme Kuruluşları TS EN ISO/IEC 17065 standardına ilave olarak başvurdukları kapsama yönelik zorunlu TÜRKAK dokümanları ve uluslararası düzenleyici dokümanların gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Zorunlu Dokümanlar

 • R 10.01
 • R 10.02
 • R 10.04
 • R 10.06
 • R 10.08
 • R 10.09
 • R 10.10
 • R 10.11
 • R 10.12
 • R 10.13
 • R 10.14
 • R 50.04
 • R 50.07
 • R 50.08
 • R 50.09
 • EA-1/22
 • EA-2/17
 • EA-6/02
 • EA-6/04
 • İlgili diğer TÜRKAK, EA, IAF ve ILAC dokümanları
 • BAŞVURU DÖKÜMANLARI

  Doküman No.

  Adı

  Dosya

  F701-006

  Ürün Belgelendirme Kuruluşu İçin Başvuru Formu
  (Başvuruda istenen belgeler, başvuru formunda belirtilmektedir.)

  F701-006

  F701-031

  Ürün Belgelendirme Kuruluşları İçin Kontrol Formu

  F701-031

  F701-039

  Akreditasyon Sözleşmesi (2 nüsha)

  F701-039

  F701-071

  Akreditasyon Hizmetleri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu

  F701-071