DÜNYA AKREDİTASYON GÜNÜ
9 Haziran 2017


Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla 1999 yılında kurulmuş olup ülkemizde akreditasyon hizmeti sunmaktadır.

TÜRKAK; Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)’nun tam üyesi konumunda olup adı geçen bu kuruluşlar ile faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Çok Taraflı Tanıma Anlaşmaları (MLA - MRA) imzalamıştır. Bu bağlamda; Türk Akreditasyon Kurumu’nun uluslararası tanınırlığı, ilgili tüm uluslararası örgütlerce teyit edilmiştir.

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)’nun müşterek girişimleri sonucunda her yıl 9 Haziran günü akreditasyon ve kalite bilincinin arttırılması, akreditasyonun daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla “Dünya Akreditasyon Günü” olarak kutlanmaktadır. Her yıl farklı temaların işlendiği Dünya Akreditasyon Gününde bu yılın teması “Akreditasyon: İnşaat Süreçleri ve Yapılaşmış Çevrede Güvenin Tesisi” olarak belirlenmiştir.

Standartlar, uygunluk değerlendirme ve akreditasyon inşaat sektörünün, bina sahiplerinin ve yüklenicilerden üreticilere, tasarımcılar ve mimarlara, yapı mühendislerinden inşaat mühendislerine kadar tüm operatörlerin desteklenmesi için kullanılan köklü ve kabul gören araçlardır. Aynı zamanda politika belirleyiciler, yerel yönetimler ve düzenleyiciler tarafından da inşaatla ilgili düzenlemeler, çevrenin korunması, kamu güvenliği, dolandırıcılığı önleme, halkın güveni ve yenilikçi alanlarında destek sağlama amacıyla da kullanılmaktadır.

Dünya Akreditasyon Günü ve akreditasyon faaliyetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere ve tanıtıcı materyallere http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/dag2017.aspx ve www.publicsectorassurance.org adreslerinden ulaşabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.Halil İbrahim ÇETİN

Türk Akreditasyon Kurumu

Genel Sekreteri