Türkçe English
 

YETERLİLİK TESTLERİ ve LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMLERİ


Yeterlilik Testi Bilgi Sistemi (YETBİS), Yeterlilik testi sağlayıcıları ile yeterlilik testi katılımcı laboratuvarlarını bir araya getirerek hizmete erişimi kolaylaştırmak amacıyla TÜRKAK tarafından oluşturulmuş bir veri tabanı sistemidir. YETBİS’ in amacı ülkemizde yeterlilik testi sağlayıcıları ile katılımcı laboratuvarlar arasında bir köprü oluşturabilmek ve tek taraflı erişim engellerini ortadan kaldırarak bu alanda bir teşvik unsuru oluşturabilmektir. YETBİS’in tüm paydaşlara faydalı olmasını dileriz.
Bağlantı için lütfen aşağıya tıklayınız.
http://yetbis.turkak.org.trLaboratuvar Yeterlilik Testleri (YT) (Proficiency Testing - PT) ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma (LAK)(Inter Laboratory Comparisons - ILC) test sonuçları kalitesinin sağlanmasında çok önemli araçlardandır. YT ve LAK uygun bir şekilde kullanıldığında, laboratuvarlara önemli kazançlar sağlayabilirler.

TS EN ISO / IEC 17025 standardı ve ilgili EA, ILAC ve IAF kılavuzlarında da belirtildiği gibi Yeterlilik Testleri (YT) (Proficiency Testing - PT) ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma (LAK)(Inter Laboratory Comparisons - ILC) test sonuçları kalitesinin sağlanmasında çok önemli araçlardandır. YT ve LAK uygun bir şekilde kullanıldığında, laboratuvarlara önemli kazançlar sağlayabilirler.


Yeterlilik Testleri (YT)'nin öncelikli amacı, bir laboratuvara rutin test ölçümlerinin izlemesi ve geliştirilmesi için bir altyapı sağlamaktır. YT özellikle laboratuvarların çıktıları ile ilgilenen bir kalite ölçüsüdür. Bu nedenle, YTlerin sonuçlarını kullanmak, laboratuvarların diğer kalite sistem yönleri ile ilgili sorunlarını belirlemekte belirli bir değer taşır. Örn: personel eğitimi ve metod doğrulaması gibi girdi ölçümleri...

YT, laboratuvarların teknik yeterliliklerini değerlendirmekte önemli bir performans kriteri olarak görülür. Akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon başvurusunda bukundukları ana ve alt disiplinlerle ilgili olarak TÜRKAK P704 - Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlararası Karşılaştırma Programları Prosedüründe belirtilen kriterlere göre YT programına ve/veya LAK’lara katılmış olmaları ve bu programlardan başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları gerekmektedir.  

YETERLİLİK DENEYLERİ KALİTESİ

YTlerin Kalite Güvence Sistemindeki önemi gibi, YT program sağlayıcılarının da programlarının kalitelerini göstermeleri gereklidir. Bunun için iki önemli uluslararası Rehber Doküman bulunmaktadır:

  • ISO/IEC 17043: Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik deneyi için genel kurallar
  • ILAC Rehber G13: YT Program Sağlayıcılarının Yetkinliğinin Gereklilikleri için Rehber

Dünyadaki bir çok YT sağlayıcısı, yukardaki dokümanlar kapsamında, kendi ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiştir. Ancak, bütün ülkeler sağlayıcıları akredite edebilecek konumda değildir ve de bütün sağlayıcılar akredite olmak istememektedirler. Bu durumu yansıtmak ve laboratuvarlara YTlerin kalitesi konusunda yardımcı olmak amacı ile, YT Programlarının Kalite Kritierleri EPTIS veritabanında yer almaktadır.


KATILIM İÇİN YETERLİLİK TESTLERİNİN SEÇİMİ

Yeterlilik Testi Programları Avrupa’da ve dünyada çeşitli organizasyonlar tarafından idare edilmektedir. YT programlarının bir çoğu uluslararasıdır.

EPTIS internet sayfası, mevcut YT programları ile ilgili kapsamlı bir veritabanı sağlamaktadır. Aynı zamanda, bu internet sayfası YT programları ile ilgili diğer bilgileri de içermektedir.Uygun bir YT programı seçmeden önce göz önünde bulundurulması gereken bir kaç önemli nokta bulunmaktadır. EUROCHEM tarafından yayınlanan YT Programlarının Seçimi, Yorumlanması ve Kullanımı ile ilgili Rehber seçim kriterleri için gerekli önbilgiyi içermektedir.

Ulusal ve uluslararası YT sağlayıcıları ile ilgili iletişim bilgileri TÜRKAK web sitesinde verilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu Bilgi İşlem Müdürlüğünce Hazırlanmıştır. © 2012
bim@turkak.org.tr