Muayene alanında “Temiz Oda” Uzmanlık Alanı İçin Teknik Uzman Başvuruları


Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman kişilerden oluşmaktadır. Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak “Temiz Oda” Uzmanlık Alanında yeni teknik uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, ilk defa Teknik Uzman başvurusu yapacaklar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

NOT: Bahsi geçilen teknik uzmanlar daimi olarak istihdam edilmemekte, Kurumumuz tarafından verilen görev başına (denetim, çalışma komitesi, vb.) kısa süreli görevlendirilmektedir.   

 

1. İlk Defa Teknik Uzman Başvurusunda Bulunanlar  

Kurumumuza Teknik Uzman olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıda verilen formlar ile ön başvuru yapmaları gerekmektedir.  

Başvuru sahipleri bu duyurunun 2. Bölümünde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan ön başvurular doğrudan reddedilecektir. Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine yapılacak e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde, e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’na yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kurum'a ibraz etmekle yükümlüdür.  

Denetçi ve Teknik Uzman havuzu için ilk defa başvuruda bulunacak kişilerin EK1 ve EK2’de verilen F604-01-05 Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Uzmanlık Alanı Beyanı Formunu doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 04.12.2017-25.12.2017 tarihleri arasında e-posta ile temizoda.muayene@turkak.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Ön başvurusunun kabul edildiği bildirilen adayların, kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta yolu ile TÜRKAK’a ulaştırmaları gerekmektedir.  

 

2. Başvuru Şartları  

“Temiz Oda” uzmanlık alanı ile ilgili faaliyetlerde görev almak üzere Teknik Uzman Başvurusu yapacak isteklilerin başvuruları aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülakatlar yapılacaktır.  

Ön Başvuru Asgari Kabul Kriterleri

·         En az lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak (uzmanlık alanında 10 yıl ve üzeri tecrübesi olan adaylarda lise eğitiminin ötesi bir eğitim sahibi olmak şartı aranmayabilir).

·         Temiz Oda sektöründe en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyim sahibi olmak ve bu deneyimin;

-En az 2 (iki) yılını ilgili alanda faaliyet gösteren kuruluşta çalışarak kazanmış olmak.

 

Ön Değerlendirme ve Mülakatlarda Göz Önüne Alınacak Diğer Kriterlerden Bazıları 

·      Tercihen yabancı dil olarak İngilizceyi yeterli düzeyde konuşabilmek,

·      Temiz oda yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak,

·      Konuyla ilgili standartlar, TÜRKAK Dokümanları ve uluslararası dokümanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak,

·      Gerekli malzeme bilgisine olmak,

·      Vb.

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.

Bu süreç içerisinde web sayfamızda cevabını bulamadığınız sorularınız veya başvurunuz ile ilgili işlemleri gerçekleştirmenizde karşılaşacağınız sorunlar için Kurumumuzun Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü, bilgi işlem soruları için ise Kurumumuzun Bilgi İşlem Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Müdürlüğü: etm@turkak.org.tr  

Bilgi İşlem Müdürlüğü : bim@turkak.org.tr

Ekler İçin Tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi:04.12.2017