​​

MİSYON

Uygunluk değerlendirme alanındaki akreditasyon hizmetlerini ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır ve güvenilir şekilde sunmak, toplumda akreditasyonla ilgili farkındalığı artırmak, uluslararası akreditasyon kurallarının belirlemesinde etkin rol almaktır.

VİZYON

Akreditasyon hizmetlerinde güvenin sembolü olan, ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, tüm paydaşlarımıza değer katan, küresel ölçekte öncü ve saygın bir kurum olmaktır.

KALİTE POLİTİKASI

Ülkemizde uygunluk değerlendirmesi alanında ulusal akreditasyon kuruluşu olan TÜRKAK’ın Yönetim organlarının ve bütün çalışanlarının en öncelikli sorumluluğu ISO/IEC 17011 standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi altında, yüksek kaliteli hizmet sunmak ve sistemi sürekli iyileştirmektir.

Akreditasyon hizmetinin, ulusal ihtiyaçların karşılanması ve Avrupa Birliği’nin ilgili düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla uluslararası taraflar, kamu kesimi ve ilgili piyasa aktörleri ile işbirliği vazgeçilmez bir ilke olarak benimsenmiştir. TÜRKAK, çalışanlarının yetkinliklerini geliştiren, uygun çalışma şartlarını sağlayan, mevcut kaynakları verimli kullanarak tarafsız ve bağımsız şekilde hizmet sunan saygın bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam edecektir.

TARAFSIZLIK POLİTİKASI

TÜRKAK’ın yönetim organları ve bütün çalışanları tarafsızlığın öneminin bilincindedir ve akreditasyon faaliyetlerini ISO/IEC 17011 standardının tarafsızlık şartlarına ve yasal düzenlemelere uygun yürütmek TÜRKAK üst yönetimi dahil tüm çalışanlarının öncelikli sorumluluğudur.

TÜRKAK; akreditasyon faaliyetlerini, bağımsızlığını, tarafsızlığını ve objektifliğini zedeleyecek her türlü ticari, mali, siyasi, idari vb. etkilerden arınmış şekilde ve faaliyetlerinde kâr amacı gütmeksizin yürütmektedir. TÜRKAK, tüm yönetim organlarının, komitelerinin, personelinin, denetçi ve teknik uzmanlarının tarafsızlığını etkileyebilecek tüm çıkar çatışması risklerini analiz etmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

TÜRKAK, uygunluk değerlendirme hizmeti sunmamakta, uygunluk değerlendirme kuruluşlarına yönelik danışmalık veya tarafsızlığı zedeleyebilecek herhangi benzeri bir faaliyette bulunmamaktadır. TÜRKAK, eğitim hizmetlerini yalnızca genel katılıma açık gruplara ve genel içerik ile sunmaktadır.

TÜRKAK diğer akreditasyon kurumları ile rekabet içerisine girmeden, yakın coğrafyamızdaki ülkelerin akreditasyon kurumları ile işbirliğini ve gelişmelerine destek olmayı ilke edinmiştir.

TÜRKAK, tarafsızlığın korunmasında ilgili taraflara etkin katılım fırsatı vererek faaliyetlerini hiçbir tarafa ayrımcılık yapmadan sürdürmeyi vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiştir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Tarafsızlık ve güvenilirlik

- Yenilikçilik

- Bilgi gizliliği

- Paydaşlarla işbirliği

- Etik değerlere bağlılık

- Sonuç odaklılık

- Uluslararası tanınırlık

- Uzmanlık ve yetkinlik

​​