T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

19.10.2017  Duyurular
EA-2/17 Dokümanı Revizyonu sonrası onaylanma amaçlı akreditasyon kapsamında uygulanacak akreditasyon standartları ile ilgili geçiş süreci

Bilindiği üzere “EA-2/17 M:2016 Onaylanma Amaçlı Akreditasyona İlişkin Doküman” (EA-2/17 M: 2016 EA Document on Accreditation for Notification Purposes) Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından yürütülen Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Projesi (EA Accreditation for Notification, AfN Project) çıktıları sonrasında yeni revizyon ile birlikte 23.11.2016 tarihinde yayımlandı ve “bilgi verici (informative)” statüden “Zorunlu (Mandatory)” statüye çevrildi. Gerek Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Projesi çıktıları, gerekse de EA-2/17 M:2016 Onaylanma Amaçlı Akreditasyona İlişkin Doküman içerisinde, Avrupa Birliği Direktifleri altında yer alan Modüller çerçevesinde verilecek olan akreditasyonun hangi Akreditasyon Standardı altında verilebileceğine dair Tercih Edilen Akreditasyon Standardlarına yönelik listeler (Table 2: Table of Preferred Standards ve Table 3: Table of Preferred Standards for non-aligned Directives/Regulations and modules) yayımlandı.

Kurumumuz, revize dokümanın bundan sonraki süreçte uygulanması usullerine ilişkin değerlendirmelerini tamamlayarak uygulamaya dair önerilerini ilgili Bakanlıklara iletmiştir. Bakanlıklardan gelen değerlendirmeler ve onay sonrasında, Kurumumuza onaylanma amaçlı akreditasyon başvurusu yapmış veya yapacak olan kuruluşlar ile Kurumumuz tarafından halihazırda akredite edilmiş kuruluşlar için Avrupa Birliği Direktifleri açısından izlenecek geçiş şartları belirlenmiş olup, bundan sonra uygulanacak olan akreditasyon standartlarının listesi EK’te (Direktif/Modüllere göre Uygulanacak Akreditasyon Standartları Listesi) verilmiştir. Bu doğrultuda, Kurumumuzun ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının izleyeceği geçiş süreci aşağıda belirtilmektedir:

  1. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başvurular her bir Direktif/Modül bazında sadece EK’te (Direktif/Modüllere göre Uygulanacak Akreditasyon Standartları Listesi) belirlenen akreditasyon standartlarına göre kabul edilecektir.
  2. Kurumumuz tarafından daha önce ilgili onaylanma amaçlı akreditasyon kapsamlarında TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17021-1 standardına göre akredite edilmiş olan Kuruluşların 31 Aralık 2020 tarihine kadar her bir Direktif/Modül bazında EK’te (Direktif/Modüllere göre Uygulanacak Akreditasyon Standartları Listesi) belirlenen akreditasyon standartlarına göre akredite olarak geçişlerini sağlamaları gerekmektedir. Belirlenen yeni akreditasyon standardına geçişler ilgili standarda göre akreditasyon denetimleri ile yapılacaktır.
  3. Kurumumuza daha önce TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17021-1 standartlarında başvuru yapmış kuruluşların denetimi 19 Ekim 2017 tarihine kadar gerçekleştirilmişse, onaylanma amaçlı akreditasyon süreçleri yapmış oldukları başvurulara göre ilgili Akreditasyon Standardında devam edecektir. Bu kuruluşların 31 Aralık 2020 tarihine kadar her bir Direktif/Modül bazında EK’te (Direktif/Modüllere göre Uygulanacak Akreditasyon Standartları Listesi) belirlenen akreditasyon standartlarına göre akredite olmaları gerekmektedir. Belirlenen yeni akreditasyon standardına geçişler ilgili standarda göre akreditasyon denetimleri ile yapılacaktır.