T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Karar MetinleriTS 2607 ISO 1999 STANDARDI REVİZYONU HK. 12.01.2021 TARİHLİ TÜRKAK KARAR METNİ

TS 2607 ISO 1999 “Akustik-İşyerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini” standardı 9 Kasım 2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, yerine TS ISO 1999 “Akustik-Gürültüye bağlı işitme kaybının tahmini” standardı yürürlüğe girmiştir. TS ISO 1999 standardının incelenmesi neticesinde bu standardın bir ölçüm standardı olmadığı, gürültünün işitme kaybına neden olan seviyesinin hesaplanmasına yönelik kılavuz niteliğinde bir doküman olduğu tespit edilmiştir. Bu standart, gürültü maruziyeti tayinini tariflemeyip, maruziyet belirlenmesi için TS EN ISO 9612 “Akustik-Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler” standardına atıf yapmaktadır. Bu sebeple, TS ISO 1999 standardından akreditasyon verilmemesi kararlaştırılmıştır. Akreditasyon kapsamlarında TS 2607 ISO 1999 standardı mevcut olan kuruluşların rutin akreditasyon denetimleri geldikçe, ilgili standardın kapsamlardan geri çekilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, akreditasyon kapsamlarında TS 2607 ISO 1999 standardı mevcut olup, TS EN ISO 9612 standardı mevcut olmayan ve TS EN ISO 9612 standardından akreditasyon başvurusunda bulunmak isteyen kuruluşların denetimleri uzaktan veya yerinde denetim yöntemiyle gerçekleştirilebilecektir. 

 

 

İSGÜM’ün TS 2607 ISO 1999 Metod Değişikliği Duyurusu:

 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/isgum/duyurular/ts-2607-iso-1999-metod-degisikligi-duyurusu/

 

 

Akreditasyon Kapsamlarında Yer Alan Standartların Güncelliği ile İlgili TÜRKAK Kararı:

 

https://www.turkak.org.tr/akreditasyon/karar-metinleri.html