T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Terimler Sözlüğü

Terim Arama
Günün terimi

% kütle


Kullanım: Tarım ve ormancılık

Kaynak: Gübre ürünleri hakkında (AB) 2019/1009 yönetmeliği

Açıklama: AB gübreleme ürününün piyasada bulundurulduğu dönem içindeki toplam kütlesinin belli bir yüzdesi.