T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Akreditasyon

Markası

Kurumumuzun, TÜRKAK Logosu ve Akreditasyon Markası Kullanımına İlişkin Bilgilendirme ve Uyarı metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Akreditasyon Markası / Sembolü

TÜRKAK Akreditasyon Markası; Kurumumuz tarafından akredite edilmiş olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyon statülerini göstermek için kullandıkları semboldür. TÜRKAK; akreditasyon hizmetlerinde, akredite edilmiş hizmete uygun olarak düzenlenmekte olan belge, rapor vb. uygunluk değerlendirme belgelerinin sonuç dokümanlarında kullanılmak üzere Akreditasyon Markası vermektedir. Akreditasyon Markasının akredite hizmet verecek olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının tanıtım veya pazarlama materyallerinde kullanılması veya bu kuruluşlardan hizmet alan özel veya tüzel kişiliklerin Akreditasyon Markası kullanım şartları ve ilgili tarafların sorumlulukları aşağıda verilen rehberimizde açıklanmaktadır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası verilen akreditasyonun dayanağı olan akreditasyon standardı ve akredite edilen kuruluşa verilen ve bu kuruluşu ifade eden "Akreditasyon Numarası"nı ve bu markanın ifade ettiği akreditasyon alanı bilgilerini içermektedir.

Bkz. "TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (R10-06)"

 

TÜRKAK Akreditasyon Marka Örneği