T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

BirimlerKalibrasyon Akreditasyon Başkanlığı

Kalibrasyon Akreditasyon Başkanlığı, kalibrasyon laboratuvarlarının “elektrik”, “mekanik” ve “yapı” alanlarındaki deney laboratuvarlarının uygunluğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Bu çalışmalar; TS EN ISO/IEC 17025  “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar“ standardında, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), Avrupa Akreditasyon Birliği (European Accreditation - EA) ile TÜRKAK’ın rehber dokümanlarında belirtilen kriterlere göre gerçekleştirilmektedir.

Başkanlığımız, kalibrasyon ve deney laboratuvarlarının akreditasyon işlemlerini yürütürken kurum personeli ve kurum dışı personelin de yer aldığı "Denetçi ve Teknik Uzman" havuzundan yararlanmaktadır. Bu uzmanlar alanında donanımlı, uluslararası kriterlere göre bilgi ve becerilerinin güncelliği sağlanan kalifiye ve tarafsızlığı garanti edilmiş isimlerden oluşmaktadır.

Laboratuvarların TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite edilmesi, vermiş oldukları sertifikalar ile deney ve kalibrasyon raporlarının güvenilirliğini sağlamaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek saygınlığın sağlanması, müşterilere güvenilir deney, analiz ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve seçmede kolay bir yöntem sunmaktadır. Böylece akredite laboratuvarlara ulusal ve uluslararası rekabet gücü ile birlikte geniş bir müşteri kitlesinin kapıları açılmaktadır.

Kalibrasyon Akreditasyon Başkanlığı; “yerelde yapılacak ölçümlerin ve gerçekleştirilecek testlerin global ölçekte geçerli olmasının gerekliliği” ile “sorumluluğunda bulunan akredite kuruluşların yetkinliğinin güvencesi olduğunun bilinci” ile faaliyetlerini sürdürmekte, uluslararası gelişmeleri takip ederek kendisini güncellemektedir.

Küresel düzeyde rekabet etmeyi hedefleyen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, bu rekabette ihtiyaç duyacakları kalibrasyon ve deney faaliyetlerinin yetkin ellerde sonuca ulaştırılması Kalibrasyon Akreditasyon Başkanlığının çalışmaları ile garanti altına alınmaktadır.