T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRKAK

Hakkında

Türk Akreditasyon Kurumu kısa adıyla TÜRKAK, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla merkezi Ankara’da olmak üzere 04.11.1999 tarihinde kurulmuştur.

TÜRKAK; Dışişleri Bakanlığı ile ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli bir kamu kurumudur.
 

> Tarafsızlık Politikası

TÜRKAK’ın yönetim organları ve bütün çalışanları tarafsızlığın öneminin bilincindedir ve akreditasyon faaliyetlerini ISO/IEC 17011 standardının tarafsızlık şartlarına ve yasal düzenlemelere uygun yürütmek TÜRKAK üst yönetimi dahil tüm çalışanlarının öncelikli sorumluluğudur.

TÜRKAK akreditasyon faaliyetlerini; bağımsızlığını, tarafsızlığını ve objektifliğini zedeleyecek her türlü ticari, mali, siyasi, idari vb. etkilerden arınmış şekilde ve faaliyetlerinde kâr amacı gütmeksizin yürütmektedir.

TÜRKAK; tüm yönetim organlarının, komitelerinin, personelinin, denetçi ve teknik uzmanlarının tarafsızlığını etkileyebilecek tüm çıkar çatışması risklerini analiz etmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

TÜRKAK, uygunluk değerlendirme hizmeti sunmamakta, uygunluk değerlendirme kuruluşlarına yönelik danışmalık veya tarafsızlığı zedeleyebilecek herhangi benzeri bir faaliyette bulunmamaktadır. TÜRKAK, eğitim hizmetlerini yalnızca genel katılıma açık gruplara ve genel içerik ile sunmaktadır.

TÜRKAK diğer akreditasyon kurumları ile rekabet içerisine girmeden, yakın coğrafyamızdaki ülkelerin akreditasyon kurumları ile iş birliğini ve gelişmelerine destek olmayı ilke edinmiştir.

TÜRKAK, tarafsızlığın korunmasında ilgili taraflara etkin katılım fırsatı vererek faaliyetlerini hiçbir tarafa ayrımcılık yapmadan sürdürmeyi vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiştir.

>Kalite Politikası

Ülkemizde uygunluk değerlendirmesi alanında ulusal akreditasyon kuruluşu olan TÜRKAK’ın yönetim organlarının ve bütün çalışanlarının en öncelikli sorumluluğu ISO/IEC 17011 standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi altında, yüksek kaliteli hizmet sunmak ve sistemi sürekli iyileştirmektir.

Akreditasyon hizmetinin, ulusal ihtiyaçların karşılanması ve Avrupa Birliğinin ilgili düzenlemeleri ile uyumlu hâle getirilmesi amacıyla uluslararası taraflar, kamu kesimi ve ilgili piyasa aktörleri ile iş birliği vazgeçilmez bir ilke olarak benimsenmiştir.

TÜRKAK, çalışanlarının yetkinliklerini geliştiren, uygun çalışma şartlarını sağlayan, mevcut kaynakları verimli kullanarak tarafsız ve bağımsız şekilde hizmet sunan saygın bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam edecektir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Tarafsızlık ve güvenilirlik
  • Yenilikçilik
  • Bilgi gizliliği
  • Paydaşlarla iş birliği
  • Etik değerlere bağlılık
  • Sonuç odaklılık
  • Uluslararası tanınırlık
  • Uzmanlık ve yetkinlik
 

> Vizyon

Güven ve kalitenin dünyaya açılan markası olarak, ürün ve hizmetlerde, günümüzde ve gelecekte toplumun yararına akreditasyon hizmetlerinin sunulması ve geliştirilmesi konusunda, dünyaca tanınan, saygı duyulan ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesinde etkin rol alan öncü bir akreditasyon kurumu olmak.

> Misyon

Ürün ve hizmetlerin; kalite ve güveninin teminatı olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde kabulünü sağlamak, akreditasyon faaliyetlerinin etkinliğini artırarak ülkemizde kalite alt yapısını güçlendirmek ve TÜRKAK kimliğinin uluslararası alanda etkin rol almasını sağlamak.

 

> Banka Hesap Numaralarımız

Ankara Kamu Kurumsal Şube (Şube Kodu:1745)
 
TL Hesabı: 5997623-5044 (IBAN : TR53 0001 0017 4505 9976 2350 44)
Euro Hesabı: 5997623-5043 (IBAN : TR80 0001 0017 4505 9976 2350 43)
USD Hesabı: 5997623-5045 (IBAN : TR26 0001 001 74505 9976 2350 45)
SWIFT Kodu: TC ZB TR 2A
Kavaklıdere Şubesi (Şube Kodu: SB138)
 
TL Hesabı: 00158007296898570 (IBAN : TR59 0001 5001 5800 7296 8985 70)
Euro Hesabı: 00158048012376787 (IBAN : TR53 0001 5001 5804 8012 3767 87)
USD Hesabı: 00158048012376784 (IBAN : TR37 0001 5001 5804 8012 3767 84)
SWIFT Kodu: TV BA TR 2AÖdemelerinizde faturanız mevcut ise fatura numaranızı ve akreditasyon hizmet ücretlerinde mutlaka akreditasyon dosya numaranızın ödeme açıklama kısmına yazıldığından emin olunuz.