T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

YÖNETİM

Kurulu
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname Numarası: 4

(Türk Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bölüm)

Madde: 634
(7) Yönetim Kurulu, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan Danışma Kurulu üyeleri içerisinden Bakan tarafından her bir bentte belirtilen üyeler arasından atanacak üçer üye ve Genel Sekreter ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(8) Herhangi bir kuruluştan birden fazla temsilci Yönetim Kurulunda yer alamaz.

(9) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ile idari ve mali ilişkisi veya bu kuruluşların karar alıcı mercileri ile birinci dereceden kan ve kayın hısımlığı ya da evlilik ilişkisi bulunanlar Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu kurum ve kuruluşların temsilcileri Yönetim Kurulunda yer alamaz.

(10) Genel Sekreter dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, en fazla iki dönem daha atanabilir.

(11) Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan yardımcısı, biri ikinci fıkranın (a) bendinden diğeri ise (b) bendinden olmak şartıyla Kurumun ilgili olduğu Bakan tarafından atanır. Genel Sekreter dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumun sürekli personeli değildir. Yönetim Kurulunun alacağı kararlar Genel Sekreterlik tarafından yürütülür.

 
TÜRKAK Yönetim Kurulu
Büyükelçi Mehmet Kemal BOZAY

Yönetim Kurulu Başkanı

Dışişleri Bakan Yardımcısı

Levent Mete ÖZGÜRBÜZ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Ferhat TOPKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı

Banu MÜDERRİSOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri

Gökhan YAZGI

Yönetim Kurulu Üyesi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Mustafa Yaşar SEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri

Mustafa HALİLBEYOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı