T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dünya Akreditasyon Günü

#WAD2021

9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü 2021
Akreditasyon: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) uygulanmasını destekler!!
Ülkemizin uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunda tek yetkili kurumu TÜRKAK olarak uluslararası çatı örgütler ILAC ve IAF bünyesinde üye ülkelerin katılımıyla belirlenen ve bu yıl on üçüncüsü düzenlenen 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü’nü kutluyoruz.
 
Bu yılın teması olan ‘Akreditasyon: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanmasını destekler!’ başlığı altında tüm dünya akreditasyon kurumları olarak akreditasyonun Birleşmiş Milletlerin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı ‘İnsanlar’, ‘Gezegen’ ve ‘Refah’ temelinde tanıtmaya ve bunları nasıl desteklediğimizi göstermeye odaklanıyoruz.
 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, bir başka deyişle Küresel Amaçlar 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için global bir eylem çağrısıdır.
 
Yönetim sistemleri belgelendirmeden, ürün belgelendirmeye, analiz ve testlerden, sera emisyonu doğrulamaya, çok taraflı anlaşmalara konu her alanda anlaşmalara imza atmış olmaktan gurur duyuyor, tüm yenilikleri yakından takip ediyoruz.
 
Akreditasyon, objektif ve uluslararası kabul görmüş kriterlerle dayalı çevre, sağlık, gıda, ulaşım, enerji, iklim değişikliği gibi çok sayıda ve hemen her alandaki hizmeti kapsar. Akredite uygunluk değerlendirme hizmetleri, yüksek standartlarda yaşamı destekler, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada kolaylaştırıcı bir araçtır. Yöntemler bilim temelinde ve ortak akılla belirlendiğinden tüm dünyada kabul görür, ticarette teknik engellerin hızla aşılmasını sağlar. Bu bağlamda, akreditasyon, Küresel Amaçlar’a ulaşmada itici bir güçtür.
 
Bu vesileyle akreditasyon alanında hizmet vermekten gurur duyduğumuz tüm kurum çalışanı personelimiz olarak, denetçi, teknik uzmanlarımızın, akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarının çalışanlarının ve uluslararası birliklerimiz ILAC, IAF ve EA bünyesinde yer alan tüm paydaşlarımızın ve iş arkadaşlarımızın 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü’nü kutluyoruz.

Banu MÜDERRİSOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Dokümanlar

 Poster 2021

 

 

İnsanlar

 

Gezegen

 

Refah