T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

BirimlerDeney Akreditasyon Başkanlığı

Deney Akreditasyon Başkanlığı; kimyasallardan çevreye, gıdadan ilaca, kriminal incelemeden tıbbi alana kadar ekonominin tüm sektörlerinde giderek daha geniş bir faaliyet yelpazesinin pratik uygulamalarını destekleyen akreditasyonu bir güven ve prestij simgesi olarak kullanmayı hedefleyen kamu ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelerin deney laboratuvarlarının (elektrik, mekanik, yapı malzemeleri laboratuvarları hariç*.), tıbbi laboratuvarların, yeterlilik testi sağlayıcılarının, referans malzeme üreticilerinin,biyobankaların akredite edilmesi işlemlerini yürütmektedir. Başkanlığımız, yetkin ve profesyonel personel ve denetçi kadrosu ile akreditasyon faaliyetlerini uluslararası standartlara göre gerçekleştirmektedir.

Deney Akreditasyon Başkanlığı, akreditasyon işlemlerinin yürütülmesinin yanı sıra TÜRKAK’ın karşılıklı tanıma anlaşmaları imzaladığı Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen komite ve çalışma grubu toplantılarına katılım sağlanmakta, akreditasyon süreçlerinde esas alınan normatif ve rehber dokümanların hazırlanması sırasında bu dokümanlara görüş vermektedir.

İlgili akreditasyon alanlarının dışında Ulusal İyi Laboratuvar Uygulamaları İzleme Otoritesi olan TÜRKAK’ın OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları alanındaki faaliyetleri de Deney Akreditasyon Başkanlığı altında yer almaktadır. Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü OECD’nin İyi Laboratuvar Uygulamaları Çalışma Grubu vasıtasıyla İzleme Otoritesi olarak yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olan denetimlere ait bilgilerin diğer üye ülkelerle ve karşılıklı olarak benzer bilgilerin ülkemizle paylaşılmasında Başkanlığımız temas noktası olarak görev almaktadır.

Diğer yandan Başkanlığımız, TÜRKAK tarafından dışarıya yönelik verilen TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO 15189, TS EN ISO/IEC 17043, TS EN ISO 17034 standartları, İyi Laboratuvar Uygulamaları vb. eğitimlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde yer almaktadır.

Deney Akreditasyon Başkanlığı, “Akreditasyon yerel, kabul evrensel” serbest ticaret hedefini daha yakın bir gerçeklik hâline getirmeyi amaçlayarak akreditasyonun önemini her alanda ön plana çıkarmak isteyen Kurumumuz politikaları gereği diğer akreditasyon kuruluşlarının eğitim ve iş birliği taleplerinin karşılanmasında da üstüne düşen görevi yerine getirmektedir.

Özel sektörde ve kamu sektöründe inovasyonu mümkün kılan akreditasyonun sağladığı rekabet avantajlarından faydalanmayı, iş dünyasında ve kamuda güven oluşturmayı, Avrupa Birliği ve diğer ihracat pazarlarına erişimi kolay hâle getirmeyi hedefleyen sayıları her geçen gün artan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yolu, “sorumluluk sahibi”, “çalışkan”, “profesyonel”, “yenilikçi” ve “mükemmeliyetçi” şekilde faaliyetlerini sürdüren Deney Akreditasyon Başkanlığı ile her gün kesişmektedir.

* Bu alanlar ile ilgili faaliyetler, Kalibrasyon Akreditasyon Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.