T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Makaleler

05.09.2023
Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması
05.05.2023
Denetimin yarıda kesilmesi/ertelenmesi gereken haller nelerdir?
22.11.2022
Akreditasyon Yenileme Denetimi ile İlgili Hususlar Nelerdir?
27.10.2022
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Personel, Cihaz ve Yapısal Değişiklikleri
21.10.2022
Akreditasyon Kapsamının Genişletilmesi Süreci Nasıl İşlemektedir?
25.08.2022
Akreditasyon Çevrimi ile İlgili Hususlar Nelerdir?
27.05.2022
Akreditasyonun Geri Çekilmesi ve Kapsamının Daraltılmasına Sebep Olan Durumlar Nelerdir?
12.05.2022
Şubeli veya Geçici Birimle Hizmet Veren Kuruluşların Akreditasyonu için Gereken Şartlar
27.04.2022
Onaylanmış Kuruluş Adayı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İçin Şartlar Nelerdir?
13.04.2022
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Yükümlülükleri
07.04.2022
Akreditasyon Hangi Durumlarda Askıya Alınır?
02.03.2022
Akreditasyon Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur?
24.02.2022
TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanılmasına İlişkin Şartlar
17.02.2022
Akredite Edilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Uyması Gereken Kurallar
12.03.2019
Gıda Analiz Laboratuvarları için Akreditasyon Süreci ve Gerekliliği
12.03.2019
Gıda Güvenliğinde Hijyen-Sanitasyon Muayenesi