T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Makaleler

22.11.2022  Makaleler
Akreditasyon Yenileme Denetimi ile İlgili Hususlar Nelerdir?

Akreditasyon yenileme denetimi ile ilgili hususlar P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü'nün 3.6.2 numaralı başlığında detaylı olarak açıklanmıştır:

Akredite edilen kuruluş, akreditasyon sertifikasının yenilenmesini istemesi halinde, akreditasyon sertifikasının geçerlilik tarihinden en az 12 ay önce TÜRKAK’a yazılı başvuru yapar.

Akreditasyon yenileme denetimi normal olarak çevrimin 42. ayında (bir önceki çevrimin süresinde olağanüstü durum veya geçerlilik süresinin 4 ay uzatılması vb. sebeplerle değişiklik yapıldığı durumlarda bir önceki çevrimin geçerlilik tarihinden itibaren 42. ayda) gerçekleştirilir. Akreditasyon yenileme başvurusunun geç yapılması veya yenileme denetiminin UDK’dan kaynaklanan sebeplerle zamanında yapılamaması dolayısıyla UDK’nın akreditasyonunun çevrim tamamlanmadan yenilenememesi ve çevrim süresi sonunda akreditasyon statüsünün kaybedilmesinin sorumluluğu UDK’ya aittir. Akreditasyon yenileme denetiminin çevrim bitmeden önce gerçekleştirilmemesi durumunda akreditasyon statüsü kaybolur ve dosya kapatılır. UDK tekrar akredite olmak istediği takdirde ilk akreditasyon başvurusu yapar.

 Akreditasyon yenileme denetimi ilk akreditasyon denetimi gibi planlanır, gerçekleştirilir ve raporlanır. İlk akreditasyon denetiminden farklı olarak denetim ekibi teklifi yapılmadan, denetim süreci denetim teklifi ile başlatılır. Denetim teklifinden sonra doküman incelemesi yapılır; ancak denetim ekibince (özellikle ihtiyaç duyulması dışında) UDK’ya geribildirim yapılmaz. İlk akreditasyon denetiminde tanımlı olan düzeltici faaliyet ve raporlama süreleri yenileme denetimleri için de geçerlidir.

Yenileme denetimi, UDK’nın yetkinliğini teyit edecek ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun akredite edildiği standardın tüm gereklerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. UDK’nın yetkinliğinin teyidi amacıyla yenileme denetimi planlanırken UDK’nın tüm kapsamına yönelik personel ve diğer kaynaklarına ilişkin bilgiler incelenir, gözden geçirme ihtiyacı duyulan kapsamlara yönelik uzmanlıklar kapsanacak şekilde denetim ekibi oluşturulur. Bu çerçevede çevrim içerisinde daha önceki denetimlerde denetlenmemiş kapsamların ve denetlenmemiş önemli faaliyetlerin yürütüldüğü lokasyonların tamamı ile daha önceki denetimler de göz önünde bulundurularak ve ilgili TÜRKAK dokümanlarında (T701-12, T701-13, R10.10, R20.09, R30.01, R40.05, R40.10, R50.01, R50.04, R50.07 vd.) tanımlanan hususlar dikkate alınarak risk temelli yaklaşım çerçevesinde örnekleme usulüyle belirlenen diğer faaliyet ve lokasyonlar denetlenir.

UDK’nın akreditasyon yenileme isteği olmaması halinde, 48 aylık sürenin dolmasına iki ay kaldığında süreçten sorumlu personel tarafından UDK’nın yenileme başvurusunun bulunmadığının teyidi alınarak dosyanın kapatılması için Genel Sekreterlik onay süreci başlatılır ve süre bitiminde dosya kapatılır.

Akreditasyon süresinin bitiminde UDK’nın ismi TÜRKAK web-sayfasından çıkartılır.

Kaynak: P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü

Alındı: 22.11.2022