T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Akreditasyon Ne İşe Yarar?


Akreditasyon güven sunar

TÜRKAK tarafından sunulan akreditasyon hizmeti; ürün, muayene, belgelendirme, deney ve kalibrasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarca sağlanan hizmetlerin ulusal/uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak yetkin bir şekilde yürütüldüğünü teyit eder. Böylece akreditasyon, bağımsız uygunluk değerlendirme kuruluşlarının çalışmalarına yönelik güven oluşmasına imkân tanır.

Oluşan güven ortamı sayesinde; işletmeler ve hizmetten faydalanan vatandaşlar uygunluk değerlendirme faaliyetinin objektif yöntemler baz alınarak bilimsel metotlar ile yürütülen, karşılaştırılabilir ve tekrarlanabilir sonuçlar ürettiğinden emin olma şansına sahip olur.

Akredite uygunluk değerlendirme faaliyetleri; yasal gereklilikler ve ulusal/uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiği için tüketiciler kendilerini güvende hissederler.

 

 

Akreditasyon “güvenli ürün ve hizmet” imajını destekler

TÜRKAK’ın sunduğu akreditasyon hizmeti sayesinde uygunluk değerlendirme kuruluşları düzenli olarak denetlenir. Böylece ürün, hizmet ve süreçlerin kalitesi ile güvenliğine yönelik “sürekli iyileştirme” süreci desteklenmiş olur.

Türkiye’deki tek yetkili ulusal akreditasyon kurumu olan TÜRKAK; gerçekleştirdiği denetimlerde uygunluk değerlendirme ile ilgili faaliyetleri dikkatle inceler, gerekli yerlerde kritik sorular sorar ve değerlendirmelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirir. TÜRKAK’ın gerçekleştirdiği bu misyon sayesinde piyasa katılımcılarının korunmasına yönelik önemli bir adım atıldığını söylemek mümkündür.

Gönüllülük esasına dayanan akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hizmetlerini piyasaya güvenli bir şekilde sunduklarını ispat etmek için başvurduğu bir yöntemdir. Akreditasyon sayesinde tüketiciler günlük hayatlarında tercih ettikleri ürün ve hizmetler hakkında kendilerini daha güvende hissederler. Nitekim akredite uygunluk değerlendirme faaliyeti, bir kamu kurumu olan TÜRKAK’ın denetimleri ile güvenilirliğini korumaya devam eder.

Kuruluşların risk yönetimine yönelik planlama süreçlerinin kolaylaşmasına destek olan akreditasyon; özel sektör ve kamuda gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik karar verme süreçlerinde önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bir kuruluşun akredite olarak ürün ve hizmetlerini uluslararası standartlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirdiğini göstermesi, piyasadaki güven algısını destekler.

 

 

Akreditasyon uluslararası ticaretin önündeki teknik engelleri kaldırır

TÜRKAK tarafından sağlanan akreditasyon hizmeti, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin uluslararası alanda tanınmasını sağlar. Bölgesel çatı birlik EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) ve uluslararası çatı birlikler ILAC (Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği) ile IAF’ın (Uluslararası Akreditasyon Forumu) her alanda tam üyesi olan TÜRKAK; taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve karşılıklı tanınma anlaşmaları ile sınır ötesi ticaretin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olur.

Akredite uygunluk değerlendirme faaliyetleri, serbest ticarete katkıda bulunur. Akreditasyon hizmetinin uluslararası tanınırlığı, ihracat pazarlarına daha kolay erişim imkânı tanır ve ürün ile hizmetlerin hedef pazarının genişlemesini kolaylaştırır. Dolayısıyla akreditasyonun ticaretin önündeki teknik engelleri kaldırarak Türk ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunduğunu ve Türkiye’nin ekonomisini desteklediğini söylemek mümkündür.

 

 

Akreditasyon, kalite standartlarının iyileştirilmesine destek olur

TÜRKAK; akreditasyon prosedürleri çerçevesinde faaliyetlerini yetkin, profesyonel ve verimli bir şekilde yürüterek uygunluk değerlendirme kuruluşlarına sürdürülebilir gelişme imkânı sağlayan, süreçleri optimize eden, iş süreçlerindeki hataları minimize eden bir hizmet sunmaktadır.

Akreditasyon; yasal mevzuatlar ve uluslararası standartlara göre yürütülen, dikkat gerektiren idari bir süreçtir. Düzenli gerçekleştirilen denetimler ile uygunluk değerlendirme kuruluşları, akreditasyonlarını sürdürebilmek için kendi kalite standartlarını korumak ve iyileştirmek durumundadır. Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili alanlarda yüksek düzeyde teknik yeterlilik sağladığını söylemek mümkündür.