T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Etik Komisyonu

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Etik Komisyonu, "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "TÜRKAK Etik Yönergesi" kapsamındaki konulara ilişkin çalışmaları yürütmektedir.

TÜRKAK Yönetim Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarihli toplantısında onaylanan Etik Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.

Etik Komisyonu Üyeleri

Kürşat ÖZDEMİR, Ayşe YALOVA GÖKÇE, Serhat GÖK, Emre DURMUŞ ve Cezmi YARIMDAĞ