T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

BirimlerBelgelendirme Akreditasyon Başkanlığı

Belgelendirme Akreditasyon Başkanlığı, TS EN ISO/IEC 17021-1, TS EN ISO/IEC 17024,TS EN ISO/IEC 17065 ve TS EN ISO 17029 standartlarına ek olarak, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve TÜRKAK’ın rehber dokümanlarını kullanarak personel belgelendirme ve yönetim sistemi belgelendirme kuruluşları ile sera gazı emisyonu doğrulaması yapan kuruluşların bu standartlar ve ilgili dokümanlarda belirtilen gereklere uygunluğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi işlemlerini yürütmektedir.

Ülkemizde uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akredite edilmesi görevi 4457 sayılı Kanunla sadece TÜRKAK’a verilmiştir.

TS EN ISO/IEC 17021-1, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS EN ISO 17029 standartları dünya çapında kabul görmüş standartlardır. TS EN ISO/IEC 17021-1 standardı yönetim sistemi belgelendirme kuruluşlarının, TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme kuruluşlarının, TS EN ISO/IEC 17065 Standardı ürün belgelendirme kuruluşlarının ve TS EN ISO 17029 standardı ise sera gazı geçerli kılma veya doğrulaması yapan kuruluşların yönetim sistemi ve teknik yeterliliğine dair genel şartları ortaya koymaktadır.

TÜRKAK Belgelendirme Akreditasyon Başkanlığımız, yönetim sistemi belgelendirme alanında, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirme Programı, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi, AS EN 9100 ve ISO/IEC 27701 Kişisel Verilerin Yönetimi için ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 Standartlarına Yapılan Eklemeler kapsamlarında akreditasyon hizmeti vermektedir.

Diğer yandan, Başkanlığımız tarafından onaylanma amaçlı akreditasyon konularında yoğun şekilde faaliyet gösterilmektedir. Onaylanmış kuruluşlar, 3. taraf bağımsız uygunluk değerlendirme hizmeti gerektiren CE işaretli ürünlerde, piyasaya arz öncesi, uygunluk değerlendirme hizmeti sağlamaktadır. Bu çerçevede, 768/2008/EC Avrupa Birliği mevzuatına göre onaylanmış kuruluş adayı UDK’nın ilgili yetkili otoriteye başvuru sırasında sunması gereken evraklar arasında akreditasyon sertifikası bulunur. Bu doğrultuda tamamen “gönüllülük” esasına dayanan “akreditasyon” onaylanma amaçlı başvurularda bir ön gereklilik ve “zorunluluk” hâlini almıştır. Onaylanma amaçlı akreditasyon başvuruları TÜRKAK tarafından “EA-2/17 Onaylanma Amaçlı Akreditasyona İlişkin Doküman”ına göre belirlenmiş politika ve çoğunluğu TS EN ISO/IEC 17065 standardı çerçevesinde ele alınmaktadır.

Küresel iklim değişikliğinin en büyük nedeni olarak gösterilen, sera gazı salınımları her yıl hızla artmaktadır. Bu sebeple salınımların izlenmesi ve azaltılmasına yönelik birçok faaliyet başlatılmıştır. Bu anlamda sera gazı emisyonu doğrulamasını yapan kuruluşlar, yaptıkları faaliyetlerde uluslararası kurallara uygun çalıştıklarını ve belirli yeterlilik şartlarına haiz olduklarını göstermek üzere TÜRKAK’tan TS EN ISO 17029 standardı kapsamında hizmet almaktadır. Diğer yandan Başkanlığımız, TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre sistemini oluşturarak yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren personel belgelendirme kuruluşlarını akredite etmektedir.Personel belgelendirme akreditasyonu genellikle gönüllülük esasına dayanmakla birlikte düzenleyici kurumlar tarafından akreditasyonun zorunlu tutulduğu alanlar da bulunmaktadır. Kişilerin belgelendirilmesi, belgelendirilmiş kişilerin belgelendirme programının şartlarını karşıladığına dair güvence sağlamanın bir aracıdır.

Bu anlamda yaşamın her alanındaki sektörlerde daha verimli bir iş modeli ortaya çıkararak daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2022 yılında yeniden yapılandırılan Başkanlığımız, yetkin ve tarafsız ekipleriyle belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon hizmeti vermektedir.