T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Makaleler

27.05.2022  Makaleler
Akreditasyonun Geri Çekilmesi ve Kapsamının Daraltılmasına Sebep Olan Durumlar Nelerdir?

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik'in 11. Maddesinde akreditasyonun geri çekilemesi ve kapsamının daraltılmasına yönelik şu ifadeler geçmektedir:

(1) TÜRKAK tarafından;
a)
UDK’nın akreditasyonun geri çekilmesine yönelik talebi,
b) Akreditasyonun askıya alınmasını gerektiren sebeplerin süresi içerisinde giderilememesi veya düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması,
c) UDK’nın uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde gerçek dışı kayıt, rapor, sertifika ve benzeri belgeler düzenlediğinin veya oluşturduğunun, ağır veya kasıtlı ihmalinin tespit edilmesi,
ç) UDK’nın TÜRKAK’ı kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmesi veya TÜRKAK’a gerçek dışı kayıt veya delil sunması,
d) UDK’nın, akreditasyonun veya TÜRKAK’ın saygınlığını azaltıcı ve itibarını zedeleyici beyan ve davranışlarda bulunması,
e) UDK’nın uygunluk değerlendirme faaliyetlerindeki yeterliliğini veya tarafsızlığını kaybetmesi nedeniyle akreditasyona olan güvenin ortadan kalkması,
f) UDK’nın kasıtlı olarak akreditasyon kurallarını ihlal etmesi,
g) UDK’nın akredite olmadığı kapsamlarda veya alanlarda kasten TÜRKAK akreditasyon markası veya ILAC/IAF markasını kullanması,
durumlarında UDK’nın akreditasyonu geri çekilir.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar sadece belirli bir faaliyet alanına yönelik ise söz konusu alanlar için akreditasyon kapsamının daraltılması işlemi uygulanır.

KaynakUygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

Alındı: 27.05.2022

Dipnot: Akreditasyon hakkında daha detaylı bilgi almak için P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü'ne de göz atabilirsiniz.