T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Makaleler

21.10.2022  Makaleler
Akreditasyon Kapsamının Genişletilmesi Süreci Nasıl İşlemektedir?

Akreditasyon kapsamının genişletilmesi süreci P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedüründe şu şekilde aktarılmıştır:

Bir kuruluş, mevcut akreditasyon kapsamına ek olarak başka çalışma konuları için akredite olmak amacıyla portal üzerinden TÜRKAK’a başvurabilir. Bu durumda kuruluşun teknik yeterlilikleri itibarıyla denetimden geçirilmesi esastır.

Akreditasyon kapsamının genişletilmesi başvuruları ilk akreditasyon başvuruları gibi yapılır. Kapsam genişletme başvurusu ilk akreditasyon başvurusunda olduğu gibi değerlendirilir ve başvurunun kabulü ile ilgili karar verilir.

Gerekli olduğu durumlarda, kapsam genişletme başvurularında talep edilen kapsamlar için, Başvuruda İstenenen Belgelerden ilişkili olanlar TÜRKAK portalına başvuru tarihinden önce yüklenmelidir.

Kapsam genişletme başvurularında yerinde denetimden önce Doküman ve Kayıt Gözden Geçime Formu ile, kapsam genişletme başvurularında talep edilen kapsamlara yönelik UDK doküman ve kayıtlarının incelenmesi esastır. Yapılan doküman ve kayıt incelemesi sonucunda denetim ekibi tarafından tespit edilen ve yerinde denetime gidilmesine engel teşkil edebilecek nitelikteki önemli uygunsuzluklar tespit edilmişse, söz konusu uygunsuzlukların başvuran kuruluş tarafından giderilmesinin ardından kapsam genişletme başvurularında talep edilen kapsamlara yönelik denetim sürecine devam edilir.

Laboratuvarlar ve muayene kuruluşları için kapsam genişletmesi istenen kapsam daha önce akredite edilen kapsamın devamı ise yani kuruluşun ölçme yeteneği bakımından herhangi bir ek metot veya kabiliyet gerektirmiyorsa, saha denetimine gerek kalmadan kuruluş tarafından teslim edilen dokümanların incelenmesi vasıtasıyla kapsam genişletme yapılabilir.

Bunların dışındaki alanlarda kapsam genişletme talepleri ilgili TÜRKAK, EA ve ILAC/IAF kurallarına göre gerçekleştirilir.

Mümkün olduğunda kuruluşun kapsam genişletme talepleri ile ilgili denetimlerin gözetim denetimleri ile birlikte yapılmasına dikkat edilir. Fakat gözetim denetimlerine ait denetim teklifi UDK’ya gönderildikten sonra yapılan kapsam genişletme talepleri o gözetim denetimi ile birlikte değerlendirilmez. Bu tür kapsam genişletme başvurularının değerlendirilmesi için açık olan denetimlerin sonuçlandırılması beklenir.

Akreditasyon kapsamının genişletilmesi talebi gereğince yapılacak denetim ziyareti, bu prosedüre uygun olarak planlanır, gerçekleştirilir ve sonuçlandırılır.

Kuruluşla daha önce imzalanmış “Akreditasyon Sözleşmesi” geçerli olduğu için, yeni Akreditasyon Sözleşmesi tanzim edilmez.

Alındı: 21.10.2023

Kaynak: P701