T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Makaleler

27.10.2022  Makaleler
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Personel, Cihaz ve Yapısal Değişiklikleri

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, bünyelerinde meydana gelen yapısal değişiklik (adres, unvan, tüzel kişilik ve ortaklık yapısı değişimi vb.) ve personel, cihaz değişiklikleri süresi içerisinde TÜRKAK’a bildirir. Değişiklik bildirimleri “F701-105 Yapısal Değişiklik Bildirim Formu” ve “F701-106 Personel Cihaz Değişikliği Bildirim Formu” ile yapılır.

UDK tarafından değişikliğe ilişkin iletilen bilgiler TÜRKAK tarafından değerlendirilir. Gerek duyulması halinde denetim (ofis ve/veya tanık denetimini içeren yerinde denetim, uzaktan denetim, doküman inceleme vd.) yapılabilir. TÜRKAK değerlendirmesi sonucunda, UDK’nın akredite edilen faaliyetlerini etkileyen personel, yerleşim, teçhizat ve yönetim değişikliklerinin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin TÜRKAK tarafından potansiyel risk olarak değerlendirilmesi durumunda kısmen ya da tamamen askıya alınmasına veya ilgili diğer yaptırımlara karar verilebilir.