T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Makaleler

02.03.2022  Makaleler
Akreditasyon Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur?

Akreditasyon işlemlerini açıklayan akış şeması aşağıdaki gibidir:

Akreditasyon süreci aşağıda belirtilen ana safhalardan oluşur. Bunlar:

 • Başvuru
 • Denetim öncesi yapılan hazırlıklar
 • Öndenetim (başvuran kuruluş tarafından talep edildiğinde)
 • Akreditasyon denetimi
 • Denetim sonrası yapılan değerlendirmeler (takip denetimi dahil)
 • Karar
 • Gözetim
 • Akreditasyonun yenilenmesi

Akreditasyon süreci içerisinde aşağıda belirtilen denetim tekniklerinden biri veya birkaçı kombine edilerek kullanılır. Hangi denetim tekniğinin akreditasyon süreci içerisinde hangi aşamada kullanılacağı P701'in ilgili bölümlerinde tanımlanmaktadır:

 • Dokümanların incelenmesi
 • Kayıtların incelenmesi
 • Yerinde denetim (tanık denetim ve ofis denetimi)
 • Yeterlilik testleri ve laboratuvarlar arası karşılaştırmalar sonucundaki performansın gözden geçirilmesi
 • Plansız ziyaretler
 • Mülakat
 • Uzaktan denetim
 • Ölçüm tetkikleri
 • Geçerli kılma tetkiki

Akreditasyon süreci ile alakalı P701'i daha kapsamlı şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü

Alındı: 2 Mart 2022