T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Makaleler

24.02.2022  Makaleler
TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanılmasına İlişkin Şartlar

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesinde de atıf yapıldığı üzere, TÜRKAK tarafından akredite edilen UDK'ların TÜRKAK akreditasyon markasını kullanırken uyması gereken bazı şartlar bulunur. 

"R10: TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberinde markanın formatı ve kullanımına ilişkin detayları kapsayan 6. maddede şu ifadeler yer alır:

 • 6.1 TÜRKAK Akreditasyon Markası bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılmalıdır.
 • 6.2 Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun akreditasyon numarası aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir.

 • 6.3 TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm’den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK’tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.
 • 6.4 Akredite kuruluşlar, kendi oluşturdukları marka reprodüksiyonlarını bu Rehberde verilen formatla aynı olacak şekilde hazırlamalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi EK A’da verilmiştir.
 • 6.5 Markanın içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.
 • 6.6 TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. Ancak Marka;
  • a) akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
  • b) akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.
 • 6.7 TÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
 • 6.8 TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reprodüksiyonları, bu Rehberdeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.
  • a) Kuruluşun akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
  • b) TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
  • c) Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
  • d) TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir. (Örnek şekil aşağıdadır)

  • e) Bilgisayar ortamında hazırlanan markalar bu Rehber dokümanda belirtilen formatlar çerçevesinde veya TÜRKAK’ın elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazırlanmalıdır.
 • 6.9 TÜRKAK Akreditasyon Markası, tif, jpg, gif ve bmp formatlarında 50 mm genişliğinde TÜRKAK tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan değişik formatlardaki TÜRKAK Akreditasyon Markası örnekleri, akredite edilen kuruluşa teslim edilir veya kuruluşun erişimine açılır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının belirtilen ebat haricinde kullanılması gerektiğinde, önceden TÜRKAK’ın onayı alınmalıdır. 

Rehberin 7. maddesinde ise TÜRKAK akreditasyon markasının tanıtım/reklam malzemelerindeki kullanımına ilişkin hususlar şu şekilde açıklanır:

 • 7.1 TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • 7.2 Bu Rehberdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, TÜRKAK’tan akredite kuruluşlar ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir.
 • 7.3 TÜRKAK’tan akredite belgelendirme kuruluşlarından belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır. (Örnek şekil aşağıdadır.)

 • 7.4 “Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.
 • 7.5 Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu Rehberde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.
 • 7.6 Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK’ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin “Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir” şeklinde bir ibare bulunmalıdır.
 • 7.7 TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 • 7.8 Akredite kuruluş üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK’ın onayını almalıdır.

8. maddede ise TÜRKAK akreditasyon markasının kullanımına ilişkin diğer şartlar bulunur:

 • 8.1
  • a) Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu Rehberde belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
  • b) TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
  • c) TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite uygunluk değerlendirme kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
 • 8.2 TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK’ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • 8.3 TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme, deney, kalibrasyon, YT hizmeti, RM üretimi ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK’ın sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • 8.4 TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.
 • 8.5
  • a) Ürün belgelendirmeye ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markası sadece akredite edilmiş ürün belgelendirme çalışmaları kapsamında üretilmiş ürünler için akredite ürün belgelendirme kuruluşunun logosu ile birlikte kullanılabilir.
  • b) Akredite laboratuvarlara verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası deneye tabi tutulmuş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek şekilde de kullanılmamalıdır.
  • c) Akredite muayene kuruluşlarına verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılmamalıdır.
 • 8.6 TÜRKAK tarafından akreditasyonu askıya alınan kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurmalıdır.
 • 8.7 TÜRKAK tarafından akreditasyonu iptal edilen kuruluş TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmalıdır.
 • 8.8 Kendi markasının kullanım hakkını veren bir akredite kuruluşun, akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi halinde, bu kuruluş markasını kullanım hakkı vermiş olduğu kuruluşların tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmasını temin edecek prosedürlere sahip olmalıdır.
 • 8.9 Akredite edilen kuruluşun birden fazla şubesi varsa ve bu şubelerden bazıları akredite ise, TÜRKAK Akreditasyon Markası sadece akredite olan şubeler tarafından kullanılmalıdır. Bütün şubelerde ortak bir form kullanılıyorsa, ilgili dokümanda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılabilir, fakat Markanın hemen yanında hangi şubelerin akredite olduğu açıkça belirtilmiş olmalıdır.
 • 8.10 TÜRKAK bu Rehberde belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için rehberi inceleyebilirsiniz.

Kaynak: R10 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

Alındı: 24.02.2022