T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

11.12.2019  Duyurular
5. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği (ULAG) Sempozyumu ve Sergisi

1-2-3 Nisan 2020 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan “5. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi” duyurusu yayımlandı. Nihai sempozyum programının ise 5 Ocak 2020 tarihinde yayımlanması planlandığı, bununla birlikte üç gün sürecek sempozyumda, laboratuvar ile ilgili konulara daha geniş yer verebilmek amacı ile ilk iki buçuk günde TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında laboratuvar akreditasyonu, son yarım günde ise laboratuvar güvenliği konularının ele alınacağı bildirildi.

Sempozyumda genel olarak aşağıda yer alan konuların görüşülmesi kararlaştırıldı.

TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu

 • Sonuçların geçerliliğinin güvence altına alınması
 • Laboratuvarda risk analizi (uygulamalı)
 • Referans malzemeler ve laboratuvarda kullanım alanları
 • Deney raporları ve kalibrasyon sertifikalarının oluşturulması
 • Karar kuralı
 • Validasyon ve doğrulama çalışmalarının yenilenmesini gerektiren hususlar
 • Metot doğrulamasında bilinmesi gerekli istatistiksel teknikler
 • Yazılım destekli laboratuvarlarda bilgi yönetim sistemi
 • Farklı ölçüm belirsizlikleri metotlarının yarattığı sorunlar ve hedef ölçüm belirsizliği
 • Numune alma belirsizliği
 • Ölçüm belirsizliği hesaplama metotları

Labotratuvar Güvenliği

 • Laboratuvarlarda kimyasalların güvenli depolanması ve kullanımı
 • Laboratuvar altyapısı ve donanımın laboratuvar güvenliğine etkileri
 • Laboratuvarlarda temizlik, tertip ve düzen (5S), laboratuvar güvenliği etkileşimi
 • Laboratuvarlarda tehlikeler, riskler ve önlemler, risk değerlendirmesi
 • Laboratuvarlarda acil durum yönetimleri
 • Laboratuvarlarda meslek hastalıkları
 • Laboratuvarlarda atık yönetimi
 • Laboratuvar güvenliği iyi uygulama örnekleri
 • Laboratuvar çalışmalarında kazaya yol açabilecek çalışan davranışları

Sempozyum hakkında detaylı ve güncel bilgiler için tıklayınız.