T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

01.06.2020  Duyurular
Akreditasyon denetimlerinin kısmen yerinde yapılmaya başlanması hakkında

Koronavirüs (Covid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2020 tarih ve 12362 sayılı Genelgesi ile bildirilmişti.

Söz konusu Genelge doğrultusunda kişi hareketliliğini ve temasını belli bir süre için en aza indirmek amacıyla TÜRKAK’ın görev alanına giren akreditasyon denetimleri 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulmuştu.

Ardından yaşanan gelişmelere ve ilgili alanda otoritelerin açıklamalarına paralel olarak TÜRKAK tarafından Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği, şartlar normalleşinceye kadar akreditasyon denetimleri 08.05.2020 tarihi itibariyle uzaktan denetim tekniği kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Olağanüstü koşullar normalleşinceye kadar istisnalar dışında (İstisnalar, P706 prosedüründe ifade edilmiştir.) ilk akreditasyon ve kapsam genişletme denetimlerinin gerçekleştirilmeyeceği yine 08.05.2020 tarihli duyuru ile ifade edilmişti.

Kurumumuz, gerek ilgili otoritelerin açıklamalarını gerek uygunluk değerlendirme sektöründen gelen talepleri dikkate alarak yeni kararları hayata geçirmiş olup bundan sonra da ülkemizdeki gelişmeler ve yetkili otoritelerin bilgilendirmeleri doğrultusunda süreçler yönetilmeye devam edilecektir. Buna göre bir sonraki duyuruya kadar;

  1. Akreditasyon süreçleri P706 Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürüne göre yürütülmeye devam edilecektir.
  2. Mevcut kapsamda gerçekleştirilecek gözetim denetimlerinin uzaktan denetim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmesi uygulamasına devam edilecektir.
  3. İlk akreditasyon, kapsam genişletme ve akreditasyon yenileme denetimleri, yetkili otoriteler tarafından belirlenen tedbirlerin ilgili taraflarca alınması şartıyla, yerinde denetim tekniği ile gerçekleştirilecektir. Bu tür denetimler planlanırken olağanüstü durumla doğrudan bağlantılı olan ve olağanüstü durumun ortadan kaldırılmasına katkı sağlayabilecek konular, risk değerlendirme çıktıları ve ilgili başvurunun TÜRKAK’a iletildiği tarih de dikkate alınarak önceliklendirme yapılacaktır. (İlk olarak 18 Mart 2020 tarihinden önce Kurumumuza iletilmiş olan başvuruların değerlendirilmesi yoluna gidilecektir.)
  4. Kapsam genişletme ve akreditasyon yenileme denetimlerinin yerinde denetim tekniği ile gerçekleştirilmesi esastır. Ancak yapılacak risk değerlendirmesi ve denetim ekibinin önerisi de dikkate alınarak denetimin bir bölümü uzaktan denetim tekniği ile de gerçekleştirilebilecektir. 

Açıklanan kararlara yönelik uygulamalar her bir dosya özelinde değerlendirilecektir.

Akredite kuruluşlar, dosya süreçleri ile ilgili detaylı bilgiyi dosya sorumlusundan edinebilir.​