T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

22.06.2020  Duyurular
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve İdari Personel Giriş Sınavı sonuç duyurusu

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonucu Asil ve Yedek Kazanlar Listesi için tıklayınız

İdari Personel Giriş Sınavı Sonucu Asil ve Yedek Kazananlar Listesi için tıklayınız

Açıklama:

A. Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve İdari Personel Giriş Sınavı sonucunda aslen atanmaya hak kazanların atama işlemlerinin yerine getirilebilmesi için; 

1) Adli sicil kaydına dair, 

2) Görevini devamlı olarak yapmasına engel bir hali veya hastalığı bulunmadığına dair, 

3) Erkek adaylardan askerlik durumuna dair, 
(Akreditasyon Uzman Yardımcılarının 1, 2, 3 nolu formları için tıklayınız)
(İdari Personellerin 1, 2, 3 nolu formları için tıklayınız

4) Mal bildirimine dair (4 nolu form için tıklayınız)
yazılı beyanlarını 06.07.2020 Saat 18:00’e kadar elden ya da posta yolu ile Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne teslim ederek atamalarının yapılmasını talep etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde anılan yazılı beyanlarını teslim etmeyerek atanmayı talep etmeyenlerin atama işlemleri yapılamayacaktır.
Bilgi için iletişim numaraları : ( 0 312 ) 410 82 72 - ( 0 312 ) 410 82 75​

B. Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları ayrıca yazılı olarak bildirilecek olup ilgililerin, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden on beş gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın on beş gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların atanma onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aşamaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında başarı sırası önceliğine göre yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları sınav sonuçlarının ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
İlanen duyurulur.