T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

23.11.2018  Duyurular
Doküman değişikliği taslağı duyurusu

Bildiğiniz üzere ISO/IEC 17011:2017 standardı Kasım 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Söz konusu revizyon dahilinde temel değişiklikler aşağıda verilmektedir:

  • Standartlar için CASCO ortak yapısı ile uyumlaştırma, ve CASCO ortak unsurlarının tarafsızlık, gizlilik, şikayetler, itiraz ve yönetim sistemine ilişkin hükümlerine dahil edilmesi;
  • Yeterlik testinin akreditasyon faaliyeti olarak tanınması;
  • “Akreditasyon Programı”, “Akreditasyonun Esnek Kapsamı”, “Uzaktan Denetim” ve “Denetim Programı” için yeni tanımların eklenmesi;
  • “Kilit Faaliyet” kavramının kaldırılması, “Risk” kavramının geniş şekilde standarda girmesi;
  • Bilgi ve beceriler hakkındaki bilgilendirme amaçlı ek dâhil, yetkinlik kriterlerinin dokümana dâhil edilmesi.

TÜRKAK tarafından standart revizyonu gerekleri dikkate alınmış ve ekteki P 701 prosedürü “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu” adı altında taslak olarak hazırlanmıştır. Daha önceki R.10.04  “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Rehberi” ve P 702 “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İçin Akreditasyonun Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve Kapsam Değişikliğine İlişkin Prosedür” dokümanlarının içeriği de bu dokümana aktarılmış ve R.10-04 ile P 702 dokümanlarının yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür.
Yapılan revizyonda standarttaki yeni gereksinimlerin karşılanmasına ek olarak;

  • Çevrim içindeki gözetim denetimi sayısı üçten ikiye indirilmiş ve denetim aralıkları buna uygun şekilde revize edilmiştir,
  • Akreditasyon geçerlilik süresi 48 ay olarak sabitlenmiş, 4 ay uzatma uygulaması kaldırılmıştır,
  • Yeni tanımlar eklenmiş ve buna paralel uygulamalar düzenlenmiştir,
  • Akreditasyon sertifikalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Revize dokümanın ve yeni çevrim planının tüm UDK’lar için uygulanmasına 01.01.2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. Mevcut akredite kuruluşların yeni duruma göre gözetim denetimlerinin sayısının ve zamanının nasıl uygulanacağı hakkında gerekli bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.
Bu çerçevede ekte verilen prosedür taslağına ilişkin görüşlerinizi yine ekte verilen formatta 02.12.2018 tarihine kadar kys@turkak.org.tr adresine göndermeniz beklenmektedir.
Katkı ve önerileriniz için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.