T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

23.01.2014  Duyurular
EN ISO 15189:2012 Standard Revizyonu Geçişi

Tıbbi Laboratuvarların akreditasyonunda kullanılan EN ISO 15189:2007 standardı 1 Kasım 2012 tarihinde ISO tarafından revize edilerek EN ISO 15189:2012 standardı yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından Tıbbi Laboratuvarların bu standarda uyum sağlaması için 1 Mart 2016 tarihine kadar geçiş süresi belirlenmiştir.

Kurumumuz tarafından akredite edilmiş olan Tıbbi Laboratuvarlar 1 Mart 2016 tarihine kadar bu standarda geçişini tamamlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kurumuza akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan kuruluşlar ile Kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların 15189:2012 standardına geçişleri aşağıdaki şekilde sağlanacaktır.

  1. TS EN ISO 15189:2009 standardına göre yapılacak yeni başvurular 1 Temmuz 2014 tarihine kadar kabul edilecek, bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise EN ISO 15189:2012 standardına göre yapılacaktır.
  2. 1 Temmuz  2014 tarihine kadar Kurumumuza TS EN ISO 15189:2009 standardına göre başvuru yapmış Kuruluşların denetimleri bu standarda göre yapılarak akreditasyonları gerçekleştirilecektir. Bu kuruluşlara yapılacak ilk gözetim ve/veya kapsam genişletme denetimleri EN ISO 15189:2012 standardına göre gerçekleştirilerek geçiş sağlanacaktır.
  3. Kurumumuz tarafından akredite edilmiş olan Tıbbi Laboratuvarların 1 Temmuz 2014 tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamaları ve bu tarihten sonra yapılacak tüm gözetim, kapsam genişletme veya akreditasyon yenileme denetimleri EN ISO 15189:2012 standardına göre gerçekleştirilecek ve geçişleri sağlanacaktır.

Bu linkten Standartla ilgili değişiklikleri gösteren tabloya ulaşabilirsiniz. Bu doküman standartla ilgili tüm değişiklikleri içermemektedir. Bu konuda tüm sorumluluk laboratuvara aittir. Laboratuvar Standardın EN ISO 15189:2012 versiyonunu temin ederek uygulamakla yükümlüdür.

Ek - Karşılaştırma Tablosu

TS EN ISO 15189.2009 ile TS EN ISO 15189.2014 un Karsilastirmasi.pdf