T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

15.11.2012  Duyurular
EN ISO/IEC 17024:2012 Standard Revizyonu Geçişi

Personel Belgelendirme Kuruluşlarının akreditasyonunda kullanılan “EN ISO/IEC 17024:2003 standardı” 1 Temmuz 2012  tarihinde ISO tarafından revize edilmiş olup “EN ISO/IEC 17024:2012” standardı yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlükte olan “(TS) EN ISO/IEC 17024:2004 standart” 31.01.2013 tarihinde kullanımdan (yürürlükten) kaldırılacaktır. Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından Personel Belgelendirme Kuruluşlarının bu standarda uyum sağlaması için 3 yıllık geçiş süresi belirlemiştir.
Kurumumuz tarafından akredite edilmiş olan Personel Belgelendirme Kuruluşlarının 1 Temmuz 2015 tarihine kadar bu standarda geçişinin sağlatılması gerekmektedir. Bu bağlamda Kurumuza akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan kuruluşlar ile Kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların EN ISO/IEC 17024:2012’ e geçişleri aşağıdaki şekilde sağlanacaktır.

  1. TS EN ISO/IEC 17024:2004 standardına göre yapılacak başvurular ) 1 Mayıs 2013 tarihine kadar kabul edilecek, bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise EN ISO/IEC 17024:2012 standardına göre yapılacaktır.
  2. 1 Mayıs 2013 tarihine kadar Kurumumuza TS EN ISO/IEC 17024:2004 standardına göre başvuru yapmış Kuruluşların denetimleri bu standarda göre yapılarak akreditasyonları gerçekleştirilecektir. Bu kuruluşlara yapılacak ilk gözetim ve/veya kapsam genişletme denetimleri EN ISO/IEC 17024:2012 standardına göre gerçekleştirilerek geçiş sağlanacaktır.
  3. Kurumumuz tarafından akredite edilmiş olan Personel Belgelendirme Kuruluşlarının 1 Ocak 2014 tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamaları ve bu tarihten sonra yapılacak tüm gözetim, kapsam genişletme veya akreditasyon yenileme denetimleri EN ISO/IEC 17024:2012 standardına göre gerçekleştirilecek ve geçişleri sağlanacaktır.