T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

19.03.2021  Duyurular
FSSC 22000 Versiyon 5.1 Geçişi
FSSC 22000 V5.1 Programı Kasım 2020’de yayımlanmış ve Şubat 2021’de revize edilerek 2.versiyonu yürürlüğe girmiştir. FSSC 22000 V5.1 Programı geçiş sürecine dair uygulanacak TÜRKAK politikası aşağıda 2 ana başlık altında verilmiştir.
 

1. Mevcut durumda FSSC 22000 V5’ten akredite belgelendirme kuruluşları

Belgelendirme kuruluşu (BK) tarafından, program sahibinin FSSC 22000 V5.1 geçiş sürecine dair yayımlamış olduğu dokümanın 2.2.2 numaralı maddesinde yer alan bilgileri içerecek belgeler ile birlikte öz değerlendirme beyanının TÜRKAK dosya sorumlusuna en geç 22 Mart Pazartesi saat 14:00’e kadar iletilmesi gerekmektedir.
 
İletilen belgelerin TÜRKAK tarafından yapılacak olan doküman ve kayıt gözden geçirme işlemlerinden sonra geçiş için yeterli olan kuruluşlara olumlu değerlendirmeyi içeren bir rapor ile bildirim yapılacak ve akreditasyon sertifikası FSSC 22000 V5.1’e göre güncellenecektir.
 
22 Mart Pazartesiye kadar yukarıda bahsi geçen öz değerlendirme beyanının TÜRKAK’a iletilmemesi, BK dokümantasyonunda versiyon 5.1’e göre tetkik yapılmasını engelleyecek herhangi bir eksiklik tespit edilmesi ve doküman ve kayıt gözden geçirme sürecinin 1 Nisan 2021 tarihine kadar olumlu sonuçlanmaması halinde ; FSSC 22000 V5.1 geçiş süreci ile ilgili dokümanın 3. maddesinde belirtilen şartlar gereği FSSC’ye bildirim yapılacak ve bu kapsam çerçevesinde akreditasyonu riske girebilecektir.
 
FSSC 22000 V5.1 versiyon değişikliğinden kaynaklanan gerekliliklerin yönetim sistemi içinde BK tarafından uygulanması ile ilgili hususlar ise gerçekleştirilecek ilk rutin akreditasyon denetiminin bir parçası olarak doğrulanacaktır. 
 
FSSC 22000 V5.1 geçiş süreci ile ilgili dokümana https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2021/02/Version-5.1-Upgrade-Process_Feb-2021.pdf linkinden erişebilirsiniz.
 

2. 2021 yılı ilk akreditasyon başvuruları

2021 yılı içerisinde FSSC 22000 kapsamında gelen ilk akreditasyon başvuruları için 31 Mart tarihinden önceki tanık denetimler FSSC 22000 V5 versiyonu, 1 Nisan tarihinden sonraki tanık denetimlerde ise FSSC 22000 V5.1’e göre gerçekleştirilecektir. Tanık denetimi 31 Mart tarihinden önce gerçekleştirilen kuruluşların FSSC 22000 V5.1’e uygunluğunu dokümantasyon bazında sunabilmesi gerekmekle birlikte ek bir FSSC 22000 V5.1 tanık denetimine gerek olmayacaktır.