T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

09.01.2023  Duyurular
Gönüllü Alanda Sera Gazı Doğrulaması Yapan Kuruluşların akreditasyonu başladı

TÜRKAK, 2023 yılı itibari ile TS EN ISO 14064-1 standardı kapsamında, gönüllü alanda (organizasyon düzeyinde) sera gazı emisyonlarının doğrulamasını yapan kuruluşların akreditasyonuna başladı.

İklim değişikliğinin etkilerine yanıt olarak dünya atmosferindeki sera gazlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyumu kolaylaştırmak için kamu ve özel sektör tarafından uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel girişimler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Azaltıma yönelik girişimler, sera gazı emisyonlarının ve/veya uzaklaştırmalarının miktarının hesaplanması, izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına dayanır.

Bu çerçevede TS EN ISO 14064-1; organizasyon düzeyinde sera gazı envanterlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanmasına ilişkin ilkeleri ve gerekleri detaylandırmaktadır.

TÜRKAK; çevrenin korunması, iklim değişikliğine karşı önlem alınması ve enerji güvenliğinin sağlanması gibi konularda önemli bir görev üstlenerek, sürdürülebilir çevresel performansa ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye erişilmesine “Akreditasyon Yerel, Kabul Evrensel” prensibiyle önemli destek sağlamaya devam edecektir.