T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

18.01.2024  Duyurular
ICAO CORSIA Program Dokümanının Yeni Revizyonuna Geçiş

Havacılıkta Sera Gazı Emisyonlarının doğrulanması kapsamında yapılan akreditasyon faaliyetleri 1 Ocak 2024 tarihi itibarı ile ICAO CORSIA Annex 16 Volume IV Second Edition (yeni versiyon) program dokümanı temel alınarak gerçekleştirilecektir. Bahse konu program dokümanının bir önceki versiyonu geçerliliğini yitirmiştir.

Bu kapsamda akredite olan doğrulayıcı kuruluşlar yeni versiyona göre kapsam değişikliği başvurusunu 22 Ocak 2024 tarihine kadar yapmalıdırlar.  Başvuru portal üzerinden dokümanlar sekmesi altındaki Başvurular sekmesi içine yüklenebilir.  Bunun dışında kapsam genişletme yapılmasına gerek yoktur.  Bahse konu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek olup eski versiyonlu kapsamlar akreditasyon kapsamlarından çıkarılacaktır.

Yeni versiyonda ISO Standartlarına (güncel olan) uyum sağlandığı için doğrulama pratikleri içerisinde önemli değişiklikler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ICAO doğrulama sırasında oluşan soru işaretlerine de bu versiyon ile cevap verdiği için akredite kuruluşların dokümanlarını yeni versiyona göre revize etmeleri ve doğrulama işlemlerini buna göre tesis etmeleri gerekmektedir. Bu program dahilinde ilk defa akreditasyon başvurusunda bulunacak kuruluşlar yeni versiyona göre başvurmalıdırlar.