T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

29.01.2015  Duyurular
ILAC-P15:06/2014 Muayene akreditasyonu için TS EN ISO/IEC 17020:2012’nin uygulanmasına yönelik doküman geçişi

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), hem akreditasyon kuruluşları hem de muayene kuruluşları için, TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardının uygulanmasına yönelik bilgiler içeren ILAC-P15:06/2014 dokümanını yayımlamıştır.

ILAC-P15:06/2014, IAF/ILAC A4 dokümanın yerine geçecektir. Ancak ILAC, A4 dokümanının, TS EN ISO/IEC 17020:2004 standardının uygulanmasına yönelik olarak, standardın 2012 versiyonuna geçiş son tarihi olan 1 Mart 2015’e kadar yürürlükte olacağına karar vermiştir.

Muayene kuruluşları, mevcut düzenlemeleri üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek için ILAC-P15:06/2014’ü gözden geçirmeli ve bu dokümanı sistemlerine ve süreçlerine uyarlamalıdırlar.

1 Haziran 2015 tarihinden itibaren TÜRKAK denetimlerinde, denetim ekibi, denetlenecek olan muayene kuruluşunun uygulama planını ve ilerlemesini ele alacak ve gözden geçirecektir.