T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

16.01.2019  Duyurular
ISO 22000-2018 Geçiş Duyurusu

ISO 22000:2018 standardı Haziran 2018’de yayınlanmıştır. Akredite ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip Kuruluşların 29 Haziran 2021 tarihine kadar ISO 22000:2018’e geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir. Akredite Belgelendirme Kuruluşlarının ISO 22000:2018’in yayınından sonra düzenledikleri ISO 22000:2005 belgeleri için bitiş tarihi (geçerlilik) olarak 29 Haziran 2021 tarihini vermeleri gerekmektedir. (IAF Resolution 2018-15)

ISO 22000:2005 belgelendirme faaliyetlerine ilişkin akredite olmuş bir Belgelendirme Kuruluşunun ISO 22000:2018’e geçişi için aşağıdaki hususları içeren bir geçiş planı hazırlayıp, TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığı’na (sab@turkak.org.tr) sunmaları beklenmektedir (en geç 30 Haziran 2019 tarihine kadar);

  1. İlk belgelendirme başvuruları için hangi şartların belirleneceği ve ne zaman ISO 22000:2018 belgelendirmelerine başlayacakları bilgisi,
  2. Mevcut belgeli müşterilerini ne şekilde bilgilendirecekleri ve müşterilerinden neler talep edeceklerine dair bilgi ve bu sürece ilişkin takvim,
  3. Tetkik ekibi havuzunda yer alan kişilerin geçiş eğitimlerinin tamamlanarak yetkinliklerinin doğrulanmasına ilişkin yapılacaklar ve bu süreçlere ilişkin takvim,
  4. 4-İlgili dokümanların yeni standarda göre revize edileceği tarih bilgisi,
  5. 5-Mevcut belgeli müşterilerinin ISO 22000:2018 standardına geçişleri için uygulanacak tetkik süreçleri.

Söz konusu Belgelendirme Kuruluşlarının geçişi; gönderecekleri geçiş planı incelenerek geçiş planındaki değişikliklerin tanık denetim ve ofis denetiminde doğrulanması yoluyla gerçekleştirilecektir.

Saygıyla duyurulur.