T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

19.07.2012  Duyurular
ISO/IEC 17021:2011 Standard Revizyonu Geçişi

ISO/IEC 17021:2011 standardı 01 Şubat 2011 tarihinde yayınlandı. ISO/IEC 17021:2006 standardına göre akredite olmuş olan Belgelendirme Kuruluşları en geç 01 Şubat 2013 tarihine kadar ISO/IEC 17021:2011 standardına göre geçişlerini tamamlamaları şarttır.
Bununla birlikte ISO/IEC 17021:2006’ya göre akredite olmuş bir Belgelendirme Kuruluşu ISO/IEC 17021:2011’e geçiş için;

  • Bir geçiş planı hazırlayıp TÜRKAK’a sunacaktır.
  • İlgili dokümanlarını yeni standarda göre revize edeceklerdir.
  • İlgili tüm personeline ISO/IEC 17021:2011 geçiş eğitimini sağlayacaktır.

Kullandıkları yazılım programlarını yeni standarda uygun hale getireceklerdir. Akreditasyon için ilk defa başvuran Belgelendirme Kuruluşlarının başvuruları ISO/IEC 17021:2011’e göre kabul edilecektir.